NGO Market 2019

Tradiční veletrh neziskovek

O Projektu

Věříme, že neziskové organizace představují klíčový prvek při vzniku silné občanské společnosti a hrají zásadní roli při transformačních procesech v oblasti střední a východní Evropy. Proto by jim mělo být zajištěno více příležitostí a podpory pro komunikaci s veřejností, sdílení zkušeností, tvorbu nových partnerství a další vzdělávání a růst.

NGO Market je jedinečnou jednodenní akcí, která od svého vzniku v roce 2000 neustále rozšiřuje svůj rozsah i záběr. Neziskové organizace aktivní ve vzdělávání, dobrovolnictví, oblasti lidských práv, environmentální problematice nebo jiných oblastech mají možnost představit své aktivity široké veřejnosti, navázat nová partnerství, zaujmout, oslovit sponzory a dobrovolníky, ale i získat nové vědomosti potřebné pro úspěšné vedení své organizace.

Veletrh již po dvacáté nabídnul návštěvníkům bohatý doprovodný program plný workshopů, seminářů a praktických ukázek z činnosti více než 170 českých i zahraničních nevládních neziskových organizací, vládních organizací a také obchodních společností, které spojil zájem o směřování a vývoj občanské společnosti.

Několik fotografií z NGO Marketu

Další fotografie naleznete ve Fotogalerii


NGO Market 2019

Tradiční veletrh neziskovek NGO Market se již po dvacáté uskutečnil 10. dubna v prostorách Fora Karlín (Pernerova 51, Praha 8). Jubilejní veletrh byl doprovázen celodenním programem pro zástupce neziskovek i veřejnosti.

Děkujeme, že jste spolu s námi oslavili 20 let trvání této unikátní platformy!