NGO Market 2009

Tradiční veletrh neziskovek

O projektu

NGO Market je jedinečnou jednodenní akcí, která od svého vzniku v roce 2000 neustále rozšiřuje svůj rozsah i záběr. Neziskové organizace aktivní ve vzdělávání, dobrovolnictví, oblasti lidských práv, environmentální problematice nebo jiných oblastech mají možnost představit své aktivity široké veřejnosti, navázat nová partnerství, zaujmout a oslovit sponzory a dobrovolníky, ale i získat nové vědomosti potřebné pro úspěšné vedení své organizace.


NGO Market 2009

Jubilejní 10. ročník Veletrhu neziskových organizací
24. duben 2009, La Fabrika, Praha 

V pátek 24. dubna 2009 se v prostorách La Fabrika na ulici Komunardů 30 v Praze 7 konal již 10. jubilejní Veletrh neziskových organizací pořádaný Nadací Forum 2000. Letos se ho zúčastnilo sto organizací převážně z České republiky. Mezi prezentujícími se organizacemi byly letos zastoupeny i organizace z visegrádských zemí – Polska, Maďarska a Slovenska. V mezinárodní sekci nechyběly ani země východní a jižní Evropy, které reprezentovali účastníci mezinárodního školení organizovaného také Nadací Forum 2000. Letos se Veletrhu poprvé účastnila i organizace z afrického kontinentu, konkrétně z Egypta. 

Organizace se měly možnost představit veřejnosti prostřednictvím panelových prezentací. Veletrh byl též obohacen multimediální sekcí, v níž letos organizace představily krátká prezentační videa. Neziskové organizace, které se z kapacitních důvodů na Veletrh nevešly, měly možnost v průběhu dne distribuovat své materiály. Bylo jim též vyhrazeno několik prezentačních panelů. 

V průběhu celého dne se konala série doprovodních akcí. V dopoledních hodinách to byla přednáška Doc. Ing. Marie Dohnalové,CSc. z Katedry občanského sektoru Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy na téma „Sociální podnikání“. Po ní následovala přednáška s tematikou „Senioři v roli dobrovolníků“ ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem v Ústí nad Labem a organizací Život 90. Dopolední blok přednášek uzavřela JUDr. Lenka Deverová z Rady vlády pro neziskové organizace, která měla za cíl seznámit zástupce přítomných organizací s právním rámcem a činností Rady. V odpoledních hodinách proběhl v spolupráci s Regionální poradenskou agenturou seminář věnovaný projektovému managementu, v českém jazyce pro domácí a v anglickém jazyce pro zahraniční organizace. Na závěr dne proběhla ve spolupráci s organizací DEMAS debata na téma „Role České republiky v demokratizačním procesu“ za účasti Jana Rumla z týdeníku Respekt a programového ředitele Prague Security Studies Institute Jiřího Schneidera. Všechny doprovodné akce se setkaly se zájmem publika, o čemž svědčila zaplněná kapacita přednáškové místnosti. 

V závěru Veletrhu byly již tradičně vyhlášeny výsledky ankety o nejlépe se prezentující organizaci. Vítězem se stala organizace FIT-ILCO. 

Poděkování Nadace Forum 2000 za podporu 10. Veletrhu neziskových organizací patří především hlavnímu partnerovi Visegrad Fund-u, dále Friedrich Naumann Stiftung a Taipei Economic and Cultural Office in Prague. Hlavními mediálními partnery byl týdeník Respekt a Radio 1. Mediální kampaň byla posílena též partnerstvím s Dopravním podnikem Praha, který zabezpečil distribuci plakátů v tramvajích a též inzerci v týdeníku Houser, deníku Metro a brožuře DPP Jarním městem. 10. Veletrh letos podpořili také Regionální poradenská agentura, portál OS Noviny.cz, časopis Navýchod, agentura Mládež v akci, Coca-Cola ČR a informační portál Borovice.cz.
 

V neposlední řadě patří poděkování řade dobrovolníků, kteří v průběhu příprav Veletrhu nezištně věnovali svůj volný čas.


Hlavní partner 

Partneři

Hlavní mediální partneři