NGO Market 2009

Tradiční veletrh neziskovek

Vystavující organizace


1. hudební spolek v Děčíně o.s.  
ADRA, o.s.    
Anna Lindh Foundation  
AFS Mezikulturní programy, 
ALEN - neziskové sdružení žen postižených rakovinou   
Aperio - Společnost pro zdravé rodičovství   
APPN, o.s.  
Arnika o.s.  
Art Language   
Asistence o.s.  
Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, Střední 
Čechy, o.s.  
Asociace pro osobní asistenci   
Asociace pro mezinárodní otázky (AMO)  
ATMA DO o.s.  
Ateliér ALF, o.s.  
AUTISTIK  
Barevný svět dětí, o.s.  
Brahma Kumaris, světová duchovní organizace - centrum v ČR   
Centrum integrace dětí a mládeže, o.s. (CID)   
Česká komora tlumočníků znakového jazyka o.s.  
Česká rada dětí a mládeže   
Český západ o.s.  
Člověk v tísni - Klub přátel  
DEMAS - Asociace pro podporu demokracie a lidských práv   
Dětský klub Palcát Lánov   
Diakonie Českobratrské církve evangelické   
Duhová hvězda   
Educon, o.s.  
EPHATA  
Farní charita Praha 1 - Nové Město   
FIT-ILCO ČR, o.s.  
Fokus Praha, o.s.  
Gender Studies, o.p.s.  
Hnutí za aktivní mateřství   
Humanistické centrum Dialog   
INEX Sdružení dobrovolných aktivit   
Jazykové centrum Ulita při SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené v Praze Radlicích  
Jeden svět  
La Strada ČR o.p.s.  
Liga lidských práv, o. s.  
Maltézská pomoc, o.p.s.  
MÁME OTEVŘENO?, o. s.  
Mamma HELP  
Mateřské centrum Benjaminek, o.s.    
META- Sdružení pro příležitosti mladých migrantů   
MOC pohody, o.s.  
Na počátku, o.s.  
Nadační fond Českého rozhlasu   
Nadační fond obětem holocaustu   
NESEHNUTÍ Brno   
Občanské sdružení ATLANT   
Občanské sdružení Ježek a čížek  
Občanské sdružení LECCOS   
Občanské sdružení pro aktivní rodinu   
Občanské sdružení SALET   
Okamžik - sdružení pro podporu nejen nevidomých   
ORFEUS občanské sdružení   
Otevřená společnost, o. p. s.  
ParaCENTRUM Fenix   
POHODA  
Poradna pro integraci   
Potala, o.s.  
Prázdninová škola Lipnice   
Pro arte beuronensis - Společnost pro obnovu kaple 
Gymnázia Teplice   
PROGRESSIVE o.s.  
První Inovační a Rozvojové Občanské Sdružení - org. jednotka 
Valašské Meziříčí  
Rodinné centrum Praha   
Rytmus, o.s.  
S.T.O.P.  
Sdružení na pomoc chronicky nemocným dětem   
Sdružení pro integraci a migraci   
Sdružení SOS dětských vesniček   
SES, SEbe-Spolu   
Síť mateřských center   
Spiralis, o.s.  
Společnost DUHA   
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České 
republice, o.s.  
Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice   
STŘEP, o. s. - České centrum pro sanaci rodiny   
Svaz tělesně postižených v České republice, o.s.  
Taneční aktuality o. s.  
Ukrajinská iniciativa v ČR   VIDA  
Veselý senior  
Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové   
Výcvikové canisterapeutické sdružení HAFÍK   
Zelený kruh
 

Mezinárodní sekce

The Diana Award   
Center for Intercultural Dialogue and Translations  
NESsT Nonprofit Enterprise and Self-sustainability Team  
Human RightS Initiative (HRSI)   
PILI (Public Interest Law Institute), Hungary  
Habitat for Humanity, Europe and Central Asia, Slovakia   
JÓL-LÉT non-profit organisation of integration of mothers 
into the labour-market, Hungary  
The Association of Leaders of Local Civic Groups (SLLGO), 
Poland  
OFOP, Poland  
Institut for Research on Civilizations, Poland