NGO Market 2009

The annual Non-profit Fair

Exhibiting Organizations


1. hudební spolek v Děčíně o.s.
ADRA, o.s.
Anna Lindh Foundation
AFS Mezikulturní programy,
ALEN - neziskové sdružení žen postižených rakovinou
Aperio - Společnost pro zdravé rodičovství
APPN, o.s.
Arnika o.s.
Art Language
Asistence o.s.
Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, Střední
Čechy, o.s.
Asociace pro osobní asistenci
Asociace pro mezinárodní otázky (AMO)
ATMA DO o.s.
Ateliér ALF, o.s.
AUTISTIK
Barevný svět dětí, o.s.
Brahma Kumaris, světová duchovní organizace - centrum v ČR
Centrum integrace dětí a mládeže, o.s. (CID)
Česká komora tlumočníků znakového jazyka o.s.
Česká rada dětí a mládeže
Český západ o.s.
Člověk v tísni - Klub přátel
DEMAS - Asociace pro podporu demokracie a lidských práv
Dětský klub Palcát Lánov
Diakonie Českobratrské církve evangelické
Duhová hvězda
Educon, o.s.
EPHATA
Farní charita Praha 1 - Nové Město
FIT-ILCO ČR, o.s.
Fokus Praha, o.s.
Gender Studies, o.p.s.
Hnutí za aktivní mateřství
Humanistické centrum Dialog
INEX Sdružení dobrovolných aktivit
Jazykové centrum Ulita při SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené v Praze Radlicích
Jeden svět
La Strada ČR o.p.s.
Liga lidských práv, o. s.
Maltézská pomoc, o.p.s.
MÁME OTEVŘENO?, o. s.
Mamma HELP
Mateřské centrum Benjaminek, o.s.
META- Sdružení pro příležitosti mladých migrantů
MOC pohody, o.s.
Na počátku, o.s.
Nadační fond Českého rozhlasu
Nadační fond obětem holocaustu
NESEHNUTÍ Brno
Občanské sdružení ATLANT
Občanské sdružení Ježek a čížek
Občanské sdružení LECCOS
Občanské sdružení pro aktivní rodinu
Občanské sdružení SALET
Okamžik - sdružení pro podporu nejen nevidomých
ORFEUS občanské sdružení
Otevřená společnost, o. p. s.
ParaCENTRUM Fenix
POHODA
Poradna pro integraci
Potala, o.s.
Prázdninová škola Lipnice
Pro arte beuronensis - Společnost pro obnovu kaple
Gymnázia Teplice
PROGRESSIVE o.s.
První Inovační a Rozvojové Občanské Sdružení - org. jednotka
Valašské Meziříčí
Rodinné centrum Praha
Rytmus, o.s.
S.T.O.P.
Sdružení na pomoc chronicky nemocným dětem
Sdružení pro integraci a migraci
Sdružení SOS dětských vesniček
SES, SEbe-Spolu
Síť mateřských center
Spiralis, o.s.
Společnost DUHA
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České
republice, o.s.
Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice
STŘEP, o. s. - České centrum pro sanaci rodiny
Svaz tělesně postižených v České republice, o.s.
Taneční aktuality o. s.
Ukrajinská iniciativa v ČR VIDA
Veselý senior
Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové
Výcvikové canisterapeutické sdružení HAFÍK
Zelený kruh

International Section

The Diana Award
Center for Intercultural Dialogue and Translations
NESsT Nonprofit Enterprise and Self-sustainability Team
Human RightS Initiative (HRSI)
PILI (Public Interest Law Institute), Hungary
Habitat for Humanity, Europe and Central Asia, Slovakia
JÓL-LÉT non-profit organisation of integration of mothers
into the labour-market, Hungary
The Association of Leaders of Local Civic Groups (SLLGO),
Poland
OFOP, Poland
Institut for Research on Civilizations, Poland