NGO Market 2020

Tradiční veletrh neziskovek

O projektu

Veletrh neziskových organizací NGO Market je největší akcí svého druhu ve střední Evropě. Jeho cílem je především prezentace činnosti neziskových organizací široké veřejnosti, posilování kapacit pracovníků neziskovek a podpora navazování kontaktů mezi neziskovým sektorem a jeho partnery.

Dvacátý první NGO Market, který se ponese v duchu motta „Je to i na nás!“ se uskuteční v sobotu 10. října 2020 na Střeleckém ostrově v Praze, společně s Festivalem demokracie a bude následován konferencí Forum 2000. Věříme, že se na Střeleckém ostrově všichni osobně setkáme a tento den si společně užijeme. 

Aktivní občanská společnost je klíčovou součástí každé fungující demokracie a proto se NGO Market zaměří na otázku jak se přičinit o zlepšení prostředí kolem nás a přijmout odpovědnost za svět ve kterém žijeme. Na veletrhu svou činnost představí zhruba 200 neziskových organizací z nejrůznějších oblastí od sociální práce, rozvojové pomoci a lidských práv po ekologii, kulturu či vzdělávání, ale také jejich partnerů z řad firem, velvyslanectví či státní správy. Veletrh každoročně navštíví více jak 1 500 lidí. Návštěvníci NGO Marketu si budou moci vyzkoušet aktivity neziskových organizací a zapojit se do nich. Zástupci neziskovek budou mít příležitost účastnit se workshopů zaměřených na budování kapacit.

Několik fotografií z NGO Marketu