Sdílená zkušenost

2006–2007, Praha

Sdílená zkušenost je dlouhodobý vzdělávací projekt zaměřený na posílení občanské společnosti a procesu demokratizace ve státech bývalého Sovětského svazu – v Bělorusku, Arménii, Gruzii, Moldávii a Ukrajině.

Po rozpadu Sovětského svazu země střední Evropy velmi pokročily a staly se úspěšně fungujícími demokratickými společnostmi. Blížící se přistoupení Rumunska a Bulharska do Evropské Unie dokazuje, jak daleko tyto země došly. Bohužel ve východní Evropě stejný pokrok viděn není. 

Tento region byl a je zužován totalitní vládou, občanskými nepokoji a popíráním základních lidských práv po několik desetiletí. Volby jsou nesvobodné, média neobjektivní a opozice není tolerována. Některé ze zemí stále čelí despotickým diktátorům, jiné chudobě a slabé ekonomické politice. Ještě před nedávnou dobou náš region čelil problémům podobného typu. Projekt Sdílená zkušenost má za cíl využít znalostí zemí střední Evropy získaných z jejich transformace po pádu komunismu, aby vypomohl zemím východní Evropy v jejich vlastní transformaci. Sdílením informací s našimi východními sousedy jim můžeme umožnit přístup k nástrojům pro vytvoření a udržení demokracie. Dlouhodobé cíle projektu zahrnují implementaci plánů založených na této diskuzi. Doufáme, že na konci uvidíme znatelné a kladné kroky směrem k demokratické budoucnosti.

Cílové země: Bělorusko, Gruzie, Arménie, Moldavsko, Ukrajina
Z celého regionu východní Evropy bylo vybráno pět zemí, které vytvářejí z geografického hlediska, z hlediska současného a možného budoucího politického vývoje a zvolených témat projektu pestrou, ale zároveň stále ještě soudržnou skupinu. Určité odlišnosti považujeme za nutné pro zajímavou výměnu názorů a zkušeností jak mezi účastníky a lektory, tak mezi účastníky navzájem a pro podporu probíhající či budoucí transformace v daných zemích.