Lektoři

Jiří Pehe 
Politolog a analytik, člen Správní rady Nadace Forum 2000. Působil v rádiu Svobodná Evropa a později jako ředitel politického odboru kanceláře prezidenta ČR. Nyní je ředitelem New York University v Praze.

Vojtěch Cepl 
Profesor a bývalý soudce Ústavního soudu ČR. V. Cepl se podílel na justiční transformaci v poválečném Iráku. Hostující profesor na univerzitách v USA.

Jiří Schneider 
Diplomat. Bývalý ředitel Oddělení politického plánování na Ministerstvu zahraničí ČR. J. Schneider také působil jako velvyslanec v Izraeli. Nyní pracuje jako koordinátor Program of Atlantic Security Studies v Praze

Martin Bútora
Slovenský sociolog a diplomat. M. Bútora byl jedním z vůdců hnutí Veřejnost proti násilí v roce 1989. Byl také poradcem prezidenta Václava Havla a slovenským velvyslancem v USA. Nyní je programovým ředitelem Institutu pro veřejné otázky. 

Ivo Samson
Slovenský historik a politolog. Pracoval jako výzkumník Slovenské akademie věd a Institutu pro mezinárodní studia. Nyní je vedoucím pracovníkem programu Mezinárodní bezpečnost v Asociaci pro mezinárodní otázky. 

Adriana Krnáčová
Členka Mezinárodního sdružení novinářů. Stála u zrodu nadace Open Society Fund a také Soros Center for Contemporary Arts, jehož byla ředitelkou. V současnosti působí jako výkonná ředitelka Transparency International - Česká republika.

Zora Bútorová
Slovenská socioložka a analytička. Zabývá se výzkumem politické kultury a postoji obyvatelstva k různým aspektům transformace společnosti. Stála u zrodu Institutu pro veřejné otázky, v současnosti je členskou Správní rady a valného shromáždění IVO. 

Tomáš Sedláček
Člen Programového výboru Nadace Forum 2000. Bývalý poradce prezidenta Václava Havla, působil také jako poradce Ministra financí. V současnosti je hlavním makroekonomem v ČSOB.

Radek Špicar
Bývalý náměstek místopředsedy vlády pro ekonomiku, přednáší na Institutu ekonomických studií FSV UK. Působí ve společnosti Škoda Auto, kde má na starosti vztahy s veřejnými institucemi na národní a evropské úrovni, oblast veřejné podpory a strukturálních fondů a realizaci konceptu Corporate Social Responsibility.

Petr Just
Spoluzakladatel a nynější předseda Česko-slovenské unie studentů politických věd. Působí také jako odborný asistent na Vysoké škole veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze a Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.

Peter Facey
Ředitel britského think-tanku New Politics Network. V minulosti působil jako předseda British Youth Council. Zabývá se výzkumem politických stran, vztahu mladých lidí k politice a evropskou intergací.