Festival demokracie

Doprovodný program konference Forum 2000

Festival demokracie 2017

Doprovodný program 21. konference Forum 2000
5.–12. října 2017, Praha a další města

Festival demokracie je doprovodný program konference Forum 2000. V jeho rámci probíhají přednášky, diskuse, výstavy a další kulturní či vzdělávací aktivity, které doplňují či dále rozvíjejí konferenční témata. Na Festivalu demokracie se podílejí neziskové organizace, univerzity a řada dalších partnerů Nadace Forum 2000, kteří návštěvníkům festivalu představují své aktivity a nabízejí jiný pohled na otázky, kterými se zabývá hlavní program konference Forum 2000.


Co je naším posláním?

Festival demokracie je oslavou občanské aktivity jako základního kamene svobodné a demokratické společnosti. Chceme inspirovat veřejnou diskuzi o spoluodpovědnosti občana za společnost, o toleranci a respektu k lidským právům, o světě, ve kterém chceme žít a o demokracii. Chceme se zamýšlet nad výzvami pro naši budoucnost. 


Aktuální informace pro organizace

Nejsou vám lhostejné demokratické hodnoty? Dokažte to a zapojte se jako mnoho dalších do Festivalu demokracie 2017! Připravte akci, která pomůže ve veřejném prostoru inspirovat k diskuzi o demokracii.
Festival demokracie se koná především ve festivalovém týdnu, tedy ve dnech 5.–-12.10. 2017. V Praze, po celé České republice i v zahraničí bude probíhat mnoho akcí. Dne 9.10. 2017 se až do večerních hodin koná festivalový den na náměstí Václava Havla v Praze, kde je možné prezentovat se jako vystavovatel . 

Lhůta pro zaslání konceptů na akce v rámci Festivalu demokracie vypršela 30.6.2017. 
 

Chcete vystavovat 9.10. na náměstí Václava Havla? Kontaktujte nás na fedem@forum2000.cz.


Sociální sítě