NGO Market 2021

Týden pro neziskový sektor

NGO Market 2021 online katalog

Každoroční katalog NGO Marketu byl připraven i pro rok 2021. Přinesl řadu inspirativních informací a rozhovorů s partnery NGO Marketu. Lze v něm mimo jiné najít i to, jakým způsobem může třeba právě vaše nezisková organizace tyto organizace oslovit pro vzájemnou spolupráci.

Mezi partnery roku 2021 patřili například Nadace Friedricha Naumanna pro svobodu, Kancelář Evropského parlamentu v ČR či Nadační fond pomoci.


PROGRAM TÝDNE PRO NEZISKOVÝ SEKTOR


PONDĚLÍ


Udržitelnost a odolnost – jak naplňovat své poslání dlouhodobě?

Workshop/CZ
13:00 - 14:00, online
Impact Hub Praha

Jak nás mohou na cestě k naplňování poslání organizace podpořit koncepty udržitelnosti a odolnosti. Čím nám tato perspektiva může posloužit a co si z ní můžeme vzít? Teoretické ukotvení a konkrétní tipy do turbulentních dob.

Řečníci:
Ivana Štefková, Propojovatelka sítě profesionálů ~ networker, Impact Hub


Záznam workshopu můžete zpětně zhlédnout zde

Jakou podobu má dobro?

Debata/CZ
16:00 - 17:00, online

Dobro a laskavost jsou součástí české společnosti, ačkoliv mnohá vyjádření a činy jejich představitelů, tomu bohužel stále nenasvědčují. Pandemie, která do našich životů vstoupila, ještě více zvýraznila konkrétního představitele dobra – člověk, jenž má otevřenou mysl i srdce a dle svých možností a schopností nezištně pomáhá tam, kde je potřeba. Aby dobro a laskavost v naší společnosti získali co nejhlubší kořeny, je zapotřebí nepřestávat v dobro věřit a hledat vlastní cesty, k jeho podobě. Jak tedy vypadá dobro a kde vzniká ochota pomáhat? Jakou roli zde má vlastní odpovědnost člověka za jeho podobu? V jakých oblastech člověk může pomáhat a do jakých dobrovolnických aktivit se může zapojit? Co je zapotřebí si zodpovědět před tím, než se stane dobrovolníkem? Co zpětně dobro vrací tomu, kdo jej dává?

Řečníci:
Linda Jandejsková, Zakladatelka a ředitelka, Cyril Mooney Education, z.s.
Dominika Trčková, Programová manažerka oblasti Laskavosti, Nadace Karla Janečka
Barbora Trojak, Tisková mluvčí, Junák - český skaut, z. s.
Moderátorka:
Hana Sedláková, Manažerka komunikace a PR, Nadace VIA


Záznam debaty můžete zpětně zhlédnout zde

ÚTERÝ


Jak udržet a rozvíjet motivaci pracovníků a dobrovolníků neziskových organizací

Workshop/EN
14:00 - 15:00, online
Velvyslanectví USA v České republice

Neziskové organizace jsou tvořeny lidmi – zaměstnanci, dobrovolníky, členy představenstva aj. – kteří jejich poslání naplňují. Požadavky a očekávání neziskových organizací jsou vždy vysoké, zatímco zdroje nikdy nestačí. Jak si lze udržet tyto lidi v takto náročném prostředí? Co mohou neziskové organizace udělat pro podporu, motivaci, inspiraci a oceňování zaměstnanců a dobrovolníků? Tento workshop s vámi bude sdílet nejen osvědčené postupy neziskových organizací v USA, ale rovněž zve účastníky, aby se podělili o své vlastní zkušenosti a poznatky.

Řečníci:
Hilary Binder-Aviles


Záznam workshopu můžete zpětně zhlédnout zde

Debata: Jak prosadit dobro? Efektivní lobbing v neziskovém sektoru

Debata/CZ
17:00 - 18:00, online

Uzavřená debata pro registrované hosty.

Výraz „lobbing“, s ohledem na jeho mediální obraz a některé kauzy, nevnímáme vždy pozitivně. Přitom jde ale o legitimní nástroj prosazování zajmu a témat, často oprávněných a mnohdy velmi zásadních. Eticky správně nastavený lobbing, ačkoliv si to někdy neuvědomujeme, je i jedním z klíčových poslání neziskových organizaci, které se snaží o zachování čistého kousku přírody, o zlepšení situace zdravotně postižených lidí, nebo o respektování lidských prav občanů některé nedemokratické země. Jak ale správně lobbovat? A u koho? Jaké jsou příklady efektivního lobbingu v prostředí českých neziskových organizací? Jaké jsou hlavni nástroje, co funguje a čeho se vyvarovat?

Řečníci:
Natálie Češková, studentka KMSD VŠE v Praze a autorka bakalářské práce: „Přístup českých nevládních aktérů do rozvojové politiky EU“
Tomáš Komm, Advocacy officer, Člověk v tísni
Sabina Malcová, výkonná ředitelka, DEMAS - Asociace pro podporu demokracie a lidských práv
Pavel Přibyl, ředitel, FORS - České fórum pro rozvojovou spolupráci
Moderátor:
Karel Škácha, ředitel, Nadační fond proti korupci

STŘEDA


Změnila pandemie pohled dárců na význam neziskových organizací?

Debata/EN
16:00 - 17:00, online

Neziskové organizace jsou jedním z klíčových ukazatelů zdravé a demokratické společnosti. Představují občanskou iniciativu vzešlou od spodu, která přináší konkrétní aktivity vedoucí k řešení určitého problému ve společnosti a touto svojí činností se chtějí podílet na jejím celkovém rozvoji. Jak současná pandemie ovlivnila to, jak se na neziskové organizace dívá veřejnost? Jakou zkušenost mají neziskové organizace nejen v České republice, ale i v Maďarsku či v Polsku? Přináší pandemie příležitost, jak najít nové cesty a podobu partnerství, ať již ve vztahu k firmám, tak jednotlivcům? Existují již konkrétní – úspěšné či neúspěšné - příklady? Co by si z pandemie měly odnést samotné neziskové organizace pro svoji další činnost?

Řečníci:
Réka Heszterényi, Public and partner relations manager, Foundation For Democratic Youth, Maďarsko
Filip Pazderski, Head of the Democracy and Civil Society Programme/Analyst, Institute of Public Affairs, Polsko
Taťána Plecháčková, Ředitelka, Nadace rozvoje občanské společnosti, Česká republika
Moderátorka:
Nikola Strachová, Head of Network, Anna Lindh Foundation Czech network, Česká republika


Záznam debaty můžete zpětně zhlédnout zde

ČTVRTEK


Jak za 20 vteřin oslovit veřejnost? Příklady inspirativních spotů a nabídka spotových kampaní pro neziskové organizace v České televizi

Worskhop/CZ
13:00 - 14:00, online
Česká televize

Workshop nabídne zástupcům neziskových organizací příklady inspirativních spotových domácích i zahraničních kampaní. Poskytne základní tipy, jak vytvořit zajímavý spot, jak s ním dále efektivně pracovat a na jakých platformách ho lze prezentovat. Představí také nabídku bezplatných spotových kampaní České televize pro neziskové organizace.

Řečníci:
Lucie Macháčková, manažerka nelineárního self-promotion a inovace ČT, stand-up komička, moderátorka
Jiří Váňa, manažer charitativních aktivit ČT


Záznam workshopu můžete zpětně zhlédnout zde

Připravenost ČR na plnění Zelené dohody pro Evropu

Debata/CZ
16:00 - 17:00, online
Kancelář Evropského parlamentu v ČR

Zelená dohoda pro Evropu je plán obsahující opatření, která mají podpořit účinné využívání zdrojů prostřednictvím přechodu na čisté oběhové hospodářství a zabránit ztrátě biologické rozmanitosti a snížit znečištění. Je Česká republika připravena na plnění cílů vyplývajících ze Zelené dohody pro Evropu? Jaké kroky by měla činit, aby jich byla schopna dosáhnout? Představuje Zelená dohoda pro Evropu reálnou investiční příležitost pro transformaci ekonomiky a řešení klimatické krize? Ovlivnila současná pandemie kroky a přístup České republiky v přípravě na plnění souvisejících závazků?

Řečníci:
Anna Kárníková, ředitelka Hnutí Duha
Stanislav Polčák, poslanec Evropského parlamentu, člen Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Pavel Zámyslický, ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu, Ministerstvo životního prostředí
Moderátorka:
Klára Sutlovičová, Associate Central Europe & Turkey, European Climate Foundation


Záznam debaty můžete zpětně zhlédnout zde

PÁTEK


Odborný kurz: Jak připravit crowdfundingovou kampaň on-line. Crowdfunding není moderní forma žebroty.

Kurz/CZ
9:30 - 12:30, online
Nadační fond pomoci

Kurz byl pouze pro registrované zájemce.

Crowdfunding přináší neziskovým organizacím možnost, jak získat finanční prostředky pro své projekty a zároveň i příležitost, jak rozšířit nabídku služeb pro své klienty. V čem přesně spočívá crowdfunding a co právě vaší organizaci může přinést? Proč je zapotřebí ho vnímat šířeji, než jen jako jeden z nástrojů fundraisingu? Jak přesně sestavit crowdfundingovou kampaň, aby byla úspěšná a na co si dát pozor? Co nabízí platforma znesnáze21?

Řečníci:
Čestmír Horký, ředitel Nadačního fondu pomoci a zakladatel projektu znesnáze21


Nové výzvy v péči o seniory

Debata/CZ
16:00 - 17:00, online

Realitou dnešní doby je, že se velmi často setkáváme s důrazem na rychlost, mládí a poměrně častou obměnu toho, co přestává být funkční či moderní. Odsouváme stáří na druhou, jakoby nepotřebnou, kolej. Stáří je však přirozenou součástí našeho života stejně jako dětství nebo dospívání. Stáří neznamená stát se “jedním ze seniorů”, ale zůstat stále osobností se svým vlastním životním příběhem, zkušenostmi a potřebami. Ale je to tak ve skutečnosti? Co nám ukázala současná pandemie o systému péče o seniory a o nás samých? Umíme seniory ochránit? A chtějí být chráněni? Kde končí svobodná vůle a začíná vyšší zájem? Pomůže krize rozvinout stávající služby a dokážeme ji využít jako příležitost? V čem je práce se seniory obohacující? A jak budeme stárnout my?

Řečníci:
Jiří Hrabě, ředitel, Elpida, o.p.s.
Matěj Lejsal, ředitel, Domov Sue Ryder, z. ú.
Lucie Vidovićová, socioložka a výzkumná pracovnice
Moderátorka:
Simona Bagarová, manažerka v sociálních službách, Management pro neziskovky

Záznam debaty můžete zpětně zhlédnout zde

 

Změna programu vyhrazena.