NGO Market 2021

Týden pro neziskový sektor

#SDILIMPRAVDU


Neziskové organizace spojuje upřímná touha pozitivně a aktivně ovlivňovat prostředí kolem nás. Co je k tomu vede a co to vlastně znamená?

Lidé, kteří stojí za neziskovými organizacemi, mají oči i srdce otevřené dokořán. Vnímají problémy, které se kolem nich dějí a mají odvahu přispět k jejich řešení. Jejich vnitřní motivace a iniciativa je poté mnohdy vede právě k založení neziskové organizace. Ta se stává místem, kde se setkávají lidé, jež sdílí stejné cíle a chtějí jich společně dosáhnout.

Iniciativa #sdilimpravdu je doprovodným programem Týdne pro neziskový sektor 2021, který přináší pravdivé informace o tom, kdo neziskové organizace jsou, a především na jakých stavebních kamenech jsou vystavěny. Zároveň vybízí ke sdílení názorů, zkušeností a příběhů všech, kteří s neziskovým sektorem souzní a je otevřena ke kultivované konstruktivní kritice a podnětům.

Nešiřme mýty a stereotypy o neziskových organizací, ale sdílejme pravdu. Ať má pravda prostor pokojně a hluboce zakořenit v naší společnosti a je nám inspirací mít otevřené oči i srdce.


Podívejte se na záznamy jednotlivých událostí Týdne pro neziskový sektor 2021 a nasbírejte inspiraci pro vaši neziskovou organizaci a získejte pravdivý pohled na to, co a jakým způsobem neziskové organizace řeší a čemu se v naší společnosti věnují.

Chtěli byste se k iniciativě #sdilimpravdu vyjádřit či připojit? Napište nám přímo e-mail na ngomarket@forum2000.cz a nebo také rovnou sdílejte pravdu o vaší neziskové organizaci přidám hastagu #sdilimpravdu k vašim příspěvkům.

#sdilimpravdu č. 1


Co je posláním neziskových organizací?
Především přispívat k řešení problémů společnosti tam, kde je to potřeba. Rozmanitost neziskových organizací je dána nekonečným rozměrem lidské mysli, která se s otevřeným srdcem dívá na svět kolem sebe. Aby ovšem v dnešním světě obstály, jen dobrý úmysl nestačí. S posláním na sebe berou odpovědnost za udržitelné řízení svých organizací a plnění cílů.
Jaké jsou podle vás hlavní pilíře dobře fungující neziskovky?
#sdilimpravdu
#tydenproneziskovysektor

#sdilimpravdu č. 2

Sociální služby, lidská práva, humanitární aktivity, ochrana životního prostředí, a nebo také dobrovolní hasiči, fotbalové oddíly či folklorní soubory - představují jen zlomek z pestré palety podob neziskových organizací.
Existují různé formy, od nadací a fondů, ústavů, až ke spolkům. Mohou být malé, velké, lokální, nadnárodní. Cíl neziskových organizací je však vždy stejný – pomáhat zlepšovat životy lidí, hájit jejich práva, svobodu a důstojnost; usilují o zlepšení životního prostředí, ale také o lepší společenskou ochranu zvířat. Neziskové organizace mají odvahu řešit problémy, přímo tam, kde společnost sama mnohdy zavírá oči.
Jak byste ve třech slovech popsali zaměření vaší neziskové organizace?
#sdilimpravdu
#tydenproneziskovysektor

#sdilimpravdu č. 3

Jak lze chápat transparentnost neziskové organizace? 

Je to její schopnost srozumitelně komunikovat partnerům a veřejnosti své poslání v podobě konkrétních výsledků, kterých za uplynulý rok dosáhla. Není to jen o výroční zprávě (inspiraci pro její sestavení nabízí např. AVPO ČR - Asociace veřejně prospěšných organizací ČR https://bit.ly/3tsKJKe), ale právě o způsobu, jakým nezisková organizace předkládá svoji vizi a činnost.

Srozumitelná komunikace, jasně sepsané výstupy (např. dopad činností, aktualizovaný web apod.) přispívají k přirozenému posilování transparentnosti a důvěry dané neziskové organizace. To dělá organizaci dlouhodobě udržitelnou.
Souhlasíte? Jaká je Vaše strategie pro srozumitelnou komunikaci? Máte osvědčené tipy? 
#sdilimpravdu
#tydenproneziskovysektor

#sdilimpravdu č. 4

Tam, kde je naděje, je i život.

Neziskové organizace vidí naději tam, kde běžná řešení již nestačí. Přináší naději lidem a místům, na které jako by se mnohdy zcela zapomnělo. Často jsou za vznikem takové neziskové organizace právě lidé, kteří sami prožili těžkou životní situaci, prodělali závažnou či vzácnou nemoc a tuto svoji osobní zkušenost vložili do podoby konkrétní organizace.

Spojujícím prvkem naděje tedy nejsou neziskové organizace jako takové, ale je to laskavé srdce těch, kteří mají odvahu vzít odpovědnost za podobu světa, ve kterém žijí. Neziskové organizace poté přirozeně koncentrují tyto lidi. A o tento dar – vnitřní motivaci svých kolegů – by měly láskyplně pečovat.

Co je vaší vnitřní motivací pro práci/dobrovolnictví ve vaší neziskové organizaci?
#sdilimpravdu
#tydenproneziskovysektor

#sdilimpravdu č. 5

Jsou neziskové organizace zrcadlem naší společnosti?

Neziskové organizace svým posláním ukazují na konkrétní problém, který se ve společnosti vyskytuje a zrcadlí mnohdy nefunkční mechanismy či přístup státu. Zároveň daný problém srozumitelně komunikují veřejnosti. Aby předkládaná řešení byla efektivní, jejich činnost vyžaduje odhodlání a trpělivost. Změny jsou výsledkem dlouhodobé zodpovědné a kontinuální práce a úsilí vedoucího ke změně – (vy)řešení daného problému.

Neziskové organizace se mnohdy stávají oporou pro lidi v situacích, ve kterých jejich vlastní síly už nestačí. Jsou zároveň zrcadlem dobra, které mezi lidmi přebývá. Což je pro ně zpětně závazek, uvědomovat si, co skutečně zrcadlí.
Co a nebo kdo je vaší inspirací?
#sdilimpravdu
#tydenproneziskovysektor

#sdilimpravdu č. 6

Čas, čas, čas.

Jsou situace, kdy naléhavost pomoci vyžaduje okamžitou či neodkladnou reakci. V posledním roce se to zřetelně ukazuje v boji s koronavirem v naší bezprostřední blízkosti. Neziskové organizace mnohdy působí v situacích, kde rozhodujícím faktorem je čas. Čas, který mění život ve smrt, ale také například čas, který ovlivňuje podobu životního prostředí, kterou předáváme dalším generacím.

Odvaha pomáhat a postavit se za práva ostatních je spojujícím prvkem nejen neziskových organizací, ale všech lidí, kteří se snaží pomáhat a dodávají naději těm, kteří ji potřebují.
Sdílejte s námi neziskové organizace, které vás v této krizi inspirovaly?
#sdilimpravdu
#tydenproneziskovysektor

#sdilimpravdu č. 7


Umění být autentický. 

Neziskové organizace jsou projevem svobody občanské společnosti. To, co spojuje všechny zdravě fungující organizace, je iniciativa vedoucí k jejich vzniku, vzešlá ze zdola. Od jednotlivců či skupin, kteří se rozhodli jasně ukázat a pojmenovat určitý problém.

Neziskové organizace svou vytrvalostí a prací získávají zcela autentické a expertní znalosti a zkušenosti, které vedou ke skutečné a cílené pomoci. Podílí se tak na rozvoji společnosti jako celku. Přináší její reálnou podobu a zároveň si uchovávají dar empatie a porozumění vůči tomu, komu pomáhají.

Čím vás obohatila vaše práce/dobrovolnictví v neziskové organizace?
 

#sdilimpravdu č. 8


Přejeme, ať radost, inspiraci i motivaci nacházíme každý den kolem sebe. A zároveň, ať je dokážeme zpětně dávat a šířit dál.

Pak můžeme s hrdostí i radostí #sdiletpravdu právě o té naší konkrétní neziskové organizaci či projektu.

Ať je tento Týden tou inspirací i pro vás!

#sdilimpravdu
#tydenproneziskovysektor