Forum 2000 Bulletin

Říjen 2017

21. konference Forum 2000 v číslech 

Již 21. konference Forum 2000 je úspěšně u konce. V pondělí 9. října jsme na tomto mezinárodním setkání přivítali přes 250 delegátů a téměř 100 řečníků z celého světa, v úterý 10. října pak 150 delegátů a 60 řečníků. Zejména úterní program byl zaměřen právě na odborníky a byl tvořen z velké části uzavřenými debatami. Celkově se konference v pondělí včetně hostů a studentů z řad odborné veřejnosti zúčastnilo více než 1000 osob, v úterý pak dorazilo více než 500 osob. Celá konference je důkladně zdokumentována díky téměř 90 novinářům, kameramanům a fotografům. 

Probíraná témata

Diskuse se soustředily na výzvy, před nimiž dnešní liberální demokracie stojí, a na to, co je možné udělat, abychom těmto výzvám úspěšně čelili. Různé dopady globalizace, sociálních změn a ekonomické a technologické transformace vytvářejí nejistotu a strach mezi velkou skupinou společnosti, což otevírá prostor pro populismus a extremismus. Populističtí vůdcové v demokraciích nebo autoritních režimech z těchto zemí využívají těchto problémů a zvyšují tlak na demokratické systémy. Přední myslitelé, politici a aktivisté z celého světa se shodli na tom, že neexistuje žádná vážná alternativa k liberální demokracii. Žádný jiný známý vládní systém není schopen zaručit základní svobody, dodržování lidských práv a právní stát, ani umožnit ekonomickou prosperitu a sociální spravedlnost. V těchto nejistých časech existuje potřeba aktivní a koordinované obrany demokracie. Z tohoto důvodu vznikla nová iniciativa, Koalice pro demokratickou obnovu.

Významní účastníci

Mezi účastníky konference patří Jeho Výsost kníže Albert II. monacký, bývalý premiér Španělska Felip González, bývalá premiérka Slovenska Iveta Radičová, generální tajemník Organizace amerických států Luis Almagro, demokratičtí aktivisté Vladimír Kara-Murza z Ruska, Tamara Sujú z Venezuely, Xiao Qiang z Čínym, Sławomir Sierakowski z Polska, bývalý prezident Rakouska Heinz Fischer, prezident Radia Svobodná Evropa Thomas Kent, filozof Akeel Bilgrami, Claus Offe nebo Ramin Jahanbegloo, slavná venezuelská pianistka a lidskoprávní aktivistka Gabriela Montero, vedoucí analytici Yascha Mounk, Suat Kiniklioglu, Sebastian Foa, Neelam Deo a řada dalších významných řečníků.

Koalice pro demokratickou obnovu zahájila svou činnost

Dne 10. října proběhlo ustavující jednání členů Koalice pro demokratickou obnovu (Coalition for Democratic Renewal, CDR), která byla založena v reakci na sdílené obavy o zhoršující se situaci demokracie ve světě. Její zakládající dokument, tzv. Pražská výzva, byla podepsána více než 180 osobnostmi, zejména intelektuály, politiky, aktivisty, umělci a novináři. Mezi prvními signatáři jsou například Garry Kasparov, Francis Fukuyama, Bernard-Hénri Levy, Nathan Law, Anne Applebaum, Rosa María Payá, Ivan Havel nebo Richard Gere. Na konferenci se na dvou interních jednáních sešla asi padesátka z nich, aby diskutovali budoucí kroky CDR; v rámci závěrečného panelu konference pak byly vznik Koalice a její cíle oficiálně vyhlášeny. Účastníci se shodli na celosvětovém dosahu projektu, který bude veden ve spolupráci s místními a mezinárodními organizacemi a bude se soustředit mj. na mladé lidi a či roli médií.

21. Konferenci doplnil již II. ročník Festivalu demokracie

Festival demokracie probíhal ve dnech 5. - 12. října 2017 a návštěvníci v jeho rámci měli možnost navštívit více než 80 diskuzí, filmových projekcí, workshopů, výstav a koncertů po Praze a dalších městech v České republice i v zahraničí. Festival vyvrcholil Festivalovým pondělím dne 9. 10. 2017 na náměstí Václava Havla (piazzetta Národního divadla), kde se prezentovaly mnohé neziskové organizace. Jako hudební doprovod se představily např. kapely Ille (CZ), Justin Lavash (UK) a disidentská kapela Porno para Ricardo (Cuba). Součástí programu byl mimo jiné i satirický průvod masek Sametové posvícení a exkluzivní fotografická výstava o životě a odkazu Dalajlámy.