Jak posílit demokracii v nejisté době

21. konference Forum 2000

Program


Program konference

Dostupný pouze v angličtině.
(Pracovním jazykem konference je angličtina.)