Jak posílit demokracii v nejisté době

21. konference Forum 2000

Festival demokracie


„…struktury (občanské společnosti) by měly vznikat samozřejmě „zdola“, jako výsledky autentické společenské „samo-organizace“, měly by žít ze živoucího dialogu se skutečnými potřebami, z nichž vznikly, a s jejich zánikem by měly i samy zanikat. Měly by mít velmi rozmanité a zvenčí minimálně regulované principy vnitřní výstavby; rozhodujícím kritériem této „sebe-konstituce“ by měl být její aktuální smysl, nikoli tedy pouhá norma.“

— Moc bezmocných, Václav Havel, 1979 —


Festival demokracie je doprovodný program konference Forum 2000. V jeho rámci budou probíhat přednášky, diskuse, výstavy a další aktivity, které doplní a rozvinou konferenční témata. Na Festivalu demokracie se podílejí neziskové organizace, univerzity a řada dalších partnerů Fora 2000 a nabízí tedy účastníkům možnost představit aktivity občanské společnosti a nahlédnout na otázky, kterými se konference zabývá z dalších úhlů.


Dokumenty

Festival demokracie – podmínky účasti