Festival demokracie 2019

Doprovodný program konference Forum 2000

Mezinárodní spolupráce v neziskovém sektoru: Výhody a výzvy


Neziskový sektor v zemích V4 dosáhl v posledních desetiletích výrazného pokroku. Nicméně stále existují výzvy, kterým neziskové organizace každodenně čelí. Jednou z těch hlavních je financování, tedy základní předpoklad pro to, aby každá nezisková organizace mohla úspěšně plnit své poslání.

Díky podpoře Mezinárodního Visegrádského fondu se členové mnoha neziskových organizací zemí V4 setkali 15. října, aby diskutovali o možnostech, výhodách a výzvách mezinárodní spolupráce. Výsledkem diskuse je dokument, který shrnuje podstatné aspekty mezinárodní spolupráce a obsahuje doporučení pro organizace, které jsou na mezinárodní scéně již aktivní, anebo tento krok v budoucnu plánují uskutečnit. 

Workshop byl součástí projektu Mezinárodní spolupráce v neziskovém sektoru: Výhody a výzvy. První částí projektu byla panelová diskuse a proběhla na NGO Market v dubnu 2019. Zprávu z diskuse naleznete niže.

Report: Výhody a výzvy (Festival demokracie 2019)
(Pouze v angličtině)

Report: Výhody a výzvy (NGO Market 2019)
(Pouze v angličtině)


Fotogalerie