Festival demokracie 2019

Doprovodný program konference Forum 2000

Program


Verze ke stažení

Program

Pátek 11.10.


JAK MŮŽEME PODPOŘIT INKLUZIVNÍ A DEMOKRATICKÝ SYSTÉM KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ?

Diskuse / CZ
11:00 – 14:00, Dům zahraniční spolupráce
Ve spolupráci s Centrem Euroguidance a Domem zahraniční spolupráce

Mezinárodní symposium IAEVG odborníků na kariérové poradenství proběhlo 10. září 2019 v Brně. Symposium se zaměřilo na roli kariérových poradců v rozvoji národních systémů poradenství, hlas poradců a jejich sdružení v politice a rozvoji systémů kariérového poradenství, dialog mezi všemi aktéry. A jak společně můžeme podpořit inkluzivní a demokratickou společnost?

Řečníci:
Petr Chaluš, Hana Rozprýmová, Lukáš Vlček


FENOMÉN AUTISMUS

Film a výstava / CZ
11:00 – 18:00, Café AdAstra
Ve spolupráci s Za sklem o.s.

Můj svět je stejný, jako je ten Váš… Jen v jiných barvách. Organizace Za sklem o.s. připravila v rámci Festivalu Demokracie 2019 neprodejní výstavu obrazů lidí s Aspergerovým syndromem a promítání filmu s názvem Fenomén autismus. Po jeho zhlédnutí se budete moci dozvědět různé informace o problematice poruch autistického spektra. Samotný program bude probíhat v kavárně zaměstnávající osoby s handicapem, které vás obslouží u stolu, pomůžou při přípravě dobrého jídla nebo kávy. V průběhu akce se pracovníci naší organizace stanou rovnocennými partnery zaměstnaných osob s handicapem. Účelem akce je rozšířit povědomí veřejnosti o problematice PAS, informovat o dostupné péči o lidi na spektru.


Z KÁBULU DO BERLÍNA ... PŘES CREIL ...

Přednáška / FR/CZ
17:00 – 18:00, Francouzský institut v Praze
Ve spolupráci s Francouzským institutem v Praze

Rok 1989 je ve střední Evropě považován za okamžik pádu berlínské zdi, úspěchu sametové revoluce a pádu komunismu. Ale často zapomínáme, že Sovětský svaz padl, protože Rudá armáda byla poražena v Afghánistánu, když opouštěla Kábul 15. února, a že rok 1989, který byl svědkem vzestupu Islámské fronty spásy v Alžírsku nebo Fatwy proti Salmanu Rushdiemu odpovídá utvrzení postavení islámu na mezinárodní scéně – a na troskách komunismu. Pokračování této situace představují útoky z 11. září 2001 a útoky Daesh. Reflexi této situace provede Gilles Kepel, jemuž nedávno vyšla kniha „Sortir du Chaos / Les crises en Méditerranée et au Moyen Orient“ (nakladatelství Gallimard), český překlad připravuje nakladatelství Karolinum.

Řečníci:
Gilles Kepel


ZPÁTKY NA PÍSKOVIŠTĚ: UMĚNÍ A RADIKÁLNÍ PEDAGOGIKA

Prezentace knihy / EN
17:30 – 19:30, Anglo - American University
Ve spolupráci s Anglo-American University

Prezentace mezinárodního knižního projektu, který je shrnutím výstav, diskusí, výzkumu a příspěvků o systémových problémech vzdělávání od desítek autorů z několika kontinentů. Vedle umělců do projektu přispěli pedagogové, studenti a odborníci z přírodních i společenských věd, odpovídající na otázku „Jaké vzdělávání potřebujeme?“ Z českých umělců se projektu zúčastnili Eva Koťátková, Petr Nikl a skupina Společnost za veselejší současnost z roku 1989 (Bára Štěpánová, Luboš Rychvalský a Petr Payne). Projekt představí jeho hlavní organizátor Jaroslav Anděl.


ODPOVĚDNOST CHRÁNIT DEMOKRATICKÉ HODNOTY: TOČÍME SE V KRUHU.

Diskuse / CZ
18:00 – 20:00, Mezinárodní environmentální vzdělávací, poradenské a informační středisko ochrany vod Vodňany
Ve spolupráci s Vodňany žijou

Československo plné naděje, že konečně převládne demokracie, svoboda a globální řád založený na míru a odpovědnosti. V přelomovém roce 1989 se lidé sjednotili proti vládě, žádali svobodu a demokracii a doufali ve spravedlivou společnost. Dnes, po třiceti letech od Sametové revoluce, se opět plní česká náměstí lidmi bojujícími za právní stát respektující demokratické principy. Proč se k moci dostávají populističtí vůdci? Jak v této nejisté době posílit víru v liberální demokracii? Čekají nás další zkoušky občanské odpovědnosti?

Panelisté:
Apolena Rychlíková (redaktorka, A2larm), Ondřej Císař (sociolog, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy), Mikuláš Minář (předseda, Milion chvilek pro demokracii), Jindřich Šídlo (politický komentátor, Seznam)

Moderátor:
Ondřej Ditrych (ředitel, Ústav mezinárodních vztahů)

Sobota 12.10.


P A R A P L E 2 5 S V O B O D A 3 0

Graffiti Jam / CZ
10:00 – 18:00, Orionka Graffiti Wall
Ve spolupráci s Centrem Paraple

Centrum Paraple bylo založeno před dvaceti pěti lety, a to jen díky událostem, které tomu v roce 1989 předcházely. Místo normalizačního řízení byla obnovena normální občanská společnost. Touha po svobodě je něco, co spojuje činnost Centra Paraple i lidi, kteří vyjadřují své myšlenky prostřednictvím kreseb v ulicích. Tvůrci graffiti i lidi na vozíku se v ulicích objevovaly i před sametovou revolucí, ale pouze Ti nejodvážnější a nejsilnější. Přijďte s námi oslavit svobodu na modřanskou Orionku/Belárii.


FESTIVAL DEMOKRACIE V HRADCI KRÁLOVÉ

Diskuse / CZ
15:30 – 19:30, Kavárna Artičok
Ve spolupráci s Mluvmespolu.cz, z.s.

Jaké jsou největší výzvy naší společnosti 30 let po Sametové revoluci? Příroda bez vody? Společnost bez demokracie? Nebo něco úplně jiného? Přijďte diskutovat s novinářkou Petrou Procházkovou, místopředsedou spolku Milion chvilek pro demokracii Benjaminem Rollem, historikem Tomášem Petráčkem a ochráncem přírody Jiřím Malíkem na Festival demokracie v Hradci Králové.

Neděle 13.10.


FESTIVALOVÝ DEN


11:00 – 19:00, Náměstí Václava Havla
Nadace Forum 2000 ve spolupráci s Člověkem v tísni, Europeem a DidaDiv

Před 30 lety nám klíče otevřely dveře ke svobodě a teď se třesou, abychom ji neztratili. Přijďte oslavit občanskou aktivitu jako základní kámen svobodné a demokratické společnosti. Můžete se těšit na program pro děti i dospělé, kde účastníci mohou diskutovat, vzájemně si naslouchat, sdílet své zkušenosti a učit se od sebe navzájem, nehledě na rozdíly v politických názorech či sociálním postavení; naše budoucnost je totiž společná a máme ji ve svých rukou. Cítíte spoluodpovědnost za společnost a svět, ve kterém žijete?

Program:

  • 11:00 – 11:15 Zahájení festivalového dne
  • 11:00 – 14:00 Workshop pro děti a rodiče: Kartonové divadlo DidaDiv
  • 11:30 – 12:00 Zahájení výstavy: Příběh loga Občanského fóra
  • 12:00 – 12:15 Zahájení výstavy: Mezi Hradem a žaláři StB: české společenství Bahá’í od dob Rakouska-Uherska do roku 1989 – zkoušené, avšak nezlomené
  • 12:30 – 12:45 Dialog pro mír – evropské turné 2019
  • 13:30 – 14:00 Koncert: Lavon Volski (BY)
  • 14:15 – 14:45 Ukázka dětských představení DidaDiv
  • 15:00 – 16:30 Diskuze: 15 + 15 let svobody / Ve spolupráci s Europeum
  • 17:30 – 18:30 Divadlo: Tráva probodává zem / Ve spolupráci s Člověkem v tísni


SPOLEČNÝ EVROPSKÝ NARATIV: MEZI IDEOLOGIÍ A SPIRITUALITOU

Debata u kulatého stolu / EN
16:00 – 17:30, Akademická farnost Praha
Ve spolupráci s Akademickou farností Praha a Evropskou platformou, z. s.

Otcové zakladatelé vtiskli projektu evropské integrace mnoho křesťanských principů, jako je smíření, solidarita, rovnost a vzájemná podpora. V současné době se však řada politických představitelů snaží maskovat své nacionalistické a populistické cíle bojem za „pravou křesťanskou evropskou identitu.“ Jak dnes ve skutečnosti vypadá společný evropský narativ? Jak lze předcházet zneužívání křesťanských hodnot v boji proti EU?

Panelisté:
Federigo Argentieri (Itálie), David Macek (Česká republika), Alena Scheinostová (Česká republika), Stefan Waanders (Nizozemsko)

Moderátorka:
Adéla Muchová


VZESTUP ILIBERALISMU: PŘÍPAD IZRAELE

Diskuse / EN
16:00 – 17:30, Maiselova synagoga
Ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze

Základní pilíře demokracie, mezi nimi nezávislé soudy a nezávislá média, se v mnohých demokratických zemích stávají terčem demokraticky zvolených politiků. Nacionalismus a práva většiny jsou akcentovány na úkor liberálních hodnot. V předvolebních kampaních jsou představitelé opozice zobrazováni jako hrozba pro stabilitu státu. Ani Izrael není vůči mnohým z těchto trendů imunní. V jakém stavu je izraelská demokracie? V čem se liší a v čem jsou si podobné neliberální tendence v USA a v Evropě ve srovnání s Izraelem? Může stoupající důraz na židovský charakter státu oslabit jeho demokratický charakter?

Panelisté:
Rachel Azaria, Gadi Taub

Moderátorka:
Irena Kalhousová

Pondělí 14.10.


DEMOKRACIE A PRAVDA

Diskuse / CZ
13:00 – 14:30, Knihovna Václava Havla
Ve spolupráci s Nadačním fondem WebDialog

Jaký je vztah mezi demokracií a pravdou? Demokracie je obvykle chápána jako „vláda lidu“, v níž se podstatná rozhodnutí činí na základě vůle většiny. O pravdě však nelze hlasovat, pravda zůstává pravdou, i kdyby ji hájila jen nepatrná menšina. A prosazování pravdy proti vůli většiny by se dokonce mohlo jevit jako protidemokratické. Musí tedy demokracie rezignovat na pravdu? A má v demokratické politice vůbec něco takového jako pravda místo? Nejde v ní zejména v době, kdy je veřejný prostor ovládán mediálním marketingem, o pouhé přesvědčování mas? Na druhé straně je potlačování práva na pravdivé informace jedním ze základních znaků autoritářských režimů. Současné despotické režimy cíleně šíří lživou propagandu nejenom mezi svými vlastními občany, ale i mezi obyvateli západních demokratických zemí. Dnes tak znovu činíme zkušenost, že demokratické společnosti jsou ohrožovány organizovanou lží. Není tedy přece jenom demokracie na pravdě životně závislá? A není jednou z funkcí demokratického státu poskytovat prostor pro hledání pravdy?

Panelisté:
Tomáš Halík, Miroslav Petříček a Václav Němec

Moderátorka:
Veronika Sedláčková


NADNÁRODNÍ KORPORACE A DEMOKRACIE

Diskuse / CZ
14:30 – 16:00, Langhans - Centrum Člověka v tísni
Ve spolupráci s NaZemi

100 největších světových ekonomik sestává z 31 zemí a 69 korporací. Skutečnost, že největší firmy disponují více zdroji než mnohé vlády z nich činí mocné aktéry. Lze je obtížně regulovat, protože často nespadají pod jednu jurisdikci. Tato pozice umožňuje nadnárodním korporacím porušovat lidská a environmentální práva a potenciálně ohrožovat demokracii. Na semináři budou představena možná řešení tohoto problému. Následovat bude diskusní část. Jak můžeme zajistit, aby nadnárodní korporace dodržovaly lidská a environmentální práva a neohrožovaly demokracii?

Řečníci:
Tereza Volmutová, Jan Májíček, Jakub Patočka

Moderátor:
Robert Ach-Hübner


JAK ZAPOJIT ČESKOU OBČANSKOU SPOLEČNOST DO BOJE PROTI KORUPCI?

Diskuse / EN
15:00 – 16:30, Knihovna Václava Havla
Ve spolupráci s Nadačním fondem proti korupci

V období postsocialistické transformace v České republice se veřejné politiky více či méně úspěšně zaměřily na řešení korupce v politice. Avšak podle různých průzkumů veřejného mínění je korupce stále považována za jeden z nejnaléhavějších problémů, vyžadujících okamžité řešení. Ukazuje se, že politickou korupci je nutné řešit i mimo právní a institucionální rámec. Korupce je totiž relevantním výchozím bodem náhledu na společnost z hlediska vztahu mezi občany a státem, očekávání státních úředníků, úlohy občanské společnosti a v neposlední řadě vývoje společenských hodnot. Jaká ponaučení plynou ze situace v jiných zemích v přechodném stádiu, jako je např. Kosovo nebo Afghánistán? James Wasserstrom z antikorupčního odboru v Afghánistánu bude hovořit o svých zkušenostech. Následovat bude Diskuse o protikorupčních nástrojích a metodách, kde může hrát roli občanská společnost, např. odměňování a ochraně whistleblowerů, zavádění inovativních volebních metod či crowdfundingu ke získání online kalkulačky pro zrychlené stíhání zkorumpovaných politiků. Nakonec bychom chtěli otevřít diskusi o konturách antikorupčního boje v příštích 30 letech. Jak se budou vyvíjet osobní a společenské hodnoty a jak budou ovlivňovat subjektivní posuzování korupce? Budeme k těmto pochybením tolerantnější, nebo naopak silněji odsoudíme korupční chování? Jak přenést tento morální odsudek do demokratické praxe? Může boj s korupcí sjednotit českou společnost?

Panelisté:
Jim Wasserstrom, Karel Janeček, Ondřej Timčo, Alexandre Reznikow

Moderátor:
Karel Škácha


ADAM MICHNIK: PODIVNÁ DOBA

Diskuse / EN
17:00 – 18:30, Knihovna Václava Havla
Ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla

Rozhovory Václava Havla s Adamem Michnikem. Poprvé se setkali v roce 1978 na tajné schůzce na vrcholcích Krkonoš jako nepřátelé komunistického režimu. Necelých dvanáct let nato se dramatik Václav Havel stal československým a později českým prezidentem a novinář Adam Michnik šéfredaktorem největšího polského deníku Gazeta Wyborcza. Ilegální setkání dvou výjimečných osobností, které spojila myšlenka na účinnou a mírumilovnou strategii, jak demontovat autoritářské režimy ve střední Evropě, vyústilo v přátelství na celý život. Během následujících dvou porevolučních desetiletích spolu nepřetržitě vedli dialog o tom, jak ve svých zemích znovu vybudovat demokracii, vypěstovat svobodnou politickou kulturu a neztratit přitom své ideály. Jejich rozhovory, v nichž se Havel a Michnik střetávali svými názory, odlišnou životní zkušeností i vtipem, jsou pronikavým svědectvím oné podivuhodné doby. V takto ucelené podobě a česky vycházejí poprvé. S Adamem Michnikem a editorem knihy Tomášem Vrbou bude hovořit Michael Žantovský.


FESTIVAL DEMOKRACIE: KNIHOVNY – MÉDIA – OBČANSKÁ ODPOVĚDNOST

Diskuse / CZ
18:00 – 19:30, Městská knihovna v Praze, pobočka Korunní
Ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze

Několik posledních výzkumů ukázalo, že mediální a informační gramotnost je v ČR nízká. Domníváme se, že neschopnost práce s informacemi a ověřování zdrojů je v současné době jedním ze závažných sociálních problémů, které ve svém důsledku přímo ohrožují demokratické uspořádání v České republice. Knihovny nemohou a ani nechtějí tomuto vývoji pouze přihlížet. Společně s odborníky nejen z neziskového sektoru budeme diskutovat, jak v knihovnách těmto nebezpečím nejlépe čelit.

Řečníci:
Jaroslav Valůch, Hana Landová, Olga Richterová


SVOBODA, TECHNOLOGIE A SPOLEČENSKÉ DOBRO

Diskuse / EN
18:00 – 19:30, WeWork
Ve spolupráci s Nadací Vodafone

Technologie byla využívaná k rozšíření naší svobody mnoha způsoby. Od počátku lidstva nám nové vynálezy pomáhají lépe dosáhnout našich cílů, rychleji a efektivněji. Mezi technologií a svobodou existuje vzájemný vztah. Svoboda a demokracie umožnily technologiím přetvořit naše společnosti, zlepšit životní úroveň lidí, pomohly odstranit chudobu, zvýšit zapojení občanů, začlenění a lidská práva. Technologie a svoboda - ztrácíme je? Jak mohou občané a společenství posílit sociální angažovanost prostřednictvím technologii? Jak technologie pomohla strádajícím komunitám a aktivistům v ohrožení?

Řečníci:
Xiao Qiang Jonathan Ledgard, Radka Bystřická, Adriana Dergam

Úterý 15.10.


MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE V NEZISKOVÉM SEKTORU: VÝHODY A VÝZVY

Workshop / EN
10:00 – 12:00, Americké centrum
Ve spolupráci s Mezinárodním Visegradským fondem, Institute for Public Affairs, Hungarian Europe Society a Liberté Foundation

Neziskový sektor v zemích V4 dosáhl v posledních desetiletích výrazného pokroku. Přesto stále existují problémy, kterým NGOs denně čelí. Jedním z nejvýznamnějších je financování, základní předpoklad pro to, aby každá nevládní nezisková organizace mohla úspěšně plnit své poslání. Workshop se bude zabývat hlavními otázkami diskutovanými na panelové diskusi během NGO Marketu v dubnu 2019 o důležitosti financování mezinárodních sdružení nevládních organizací, jeho výhodchm, účinnosti a o výzvámch, které představuje. Cílem je navrhnout soubor doporučení a řešení pro efektivnější a prospěšnější mezinárodní spolupráci pro všechny zúčastněné partnery v neziskovém sektoru.


DALAJLÁMA – HAVEL, POPRVÉ SPOLU

Diskuse / EN
10:30 – 12:00, Sněmovní 7
Ve spolupráci s Češi Tibet podporují

Debata bude zaměřena na 1. návštěvu Jeho Svatosti 14. dalajlámy v Československu v únoru roku 1990, kdy přijal pozvání prezidenta Václava Havla. O své vzpomínky se s námi podělí pamětníci prvního setkání těchto dvou významných mužů, budeme mluvit o situaci a atmosféře v tehdejším Československu a Tibetu. Za cíl si klademe zodpovědět otázku, jaké důsledky měla tato návštěva a setkání Jeho Svatosti s Václavem Havlem. Důsledky můžeme vidět v mnoha rovinách: diplomatické, kulturní, duchovní i osobní. Těžiště naší pozornosti bude ovšem v otázkách diplomatických, neboť se domníváme, že přijetí, byť neoficiální, Jeho Svatosti 14. dalajlámy tehdejším prezidentem Václavem Havlem přispělo k prolomení dlouhotrvající diplomatické izolace tibetské exilové vlády. Budeme diskutovat také o česko-tibetských vztazích, jejich vývoji i současné situaci.

Řečníci:
Lobsang Sangay, Alexander Neumann, Kate Saunders, Martin Hála

Moderátorka:
Kateřina Procházková


ČESKÉ SPOLEČENSTVÍ BAHÁ'Í OD DOB RAKOUSKA-UHERSKA DO ROKU 1989

Diskuse / CZ
13:00 – 14:30, Knihovna Václava Havla
Ve spolupráci s Bahá’í informačním centrem, o.p.s.

Hledání transcendence a duchovních hodnot vždy patřilo k typickým rysům společenského vývoje v našich zemích. Bylo tak tomu již v době Rakousko-Uherska, a především pak po vzniku Československa v roce 1918. Do nástupu komunistické diktatury v roce 1948 se u nás rozmanitost duchovního a náboženského života projevovala i navenek. Jedním z duchovních proudů, které měly v této mozaice své pevné místo, bylo i učení víry Bahá’í, které ovlivnilo mnohé představitele českých intelektuálních kruhů a oslovilo rovněž československé prezidenty T. G. Masaryka a E. Beneše. Podobně jako jiné církve a náboženská společenství se i Bahá’í po komunistickém převratu stali terčem perzekuce ze strany totalitního aparátu.

Řečníci:
Kristýa Pilecká, Karel Tesař, Hana Sodeyfi


(NE)ZAPOMENUTELNÍ

Diskuse / CZ
15:00 – 17:00, Evropský dům
Ve spolupráci s Jednota pro deinstitucionalizaci JDI, z. s

V České republice je ústavní způsob péče o lidi s postižením nebo psychiatrickým onemocněním, děti, a seniory legitimní, podporovanou a rozvíjenou formou poskytování sociálních služeb. Debatou s předními českými aktéry (rodiče dětí s postižením, lidé s postižením, manažeři změny, inovátoři, politici, sociologové, ekonomové, teologové) chceme zmapovat českou situaci, ukázat kořeny českého institucionalismu, nejdůležitější příčiny a nejzávažnější důsledky pro lidi pobývající v ústavní péči. Budeme hledat odpověď na otázku proč více než 67 tis. lidí uvízlých v ústavech a léčebnách obeplula vlna svobody devadesátých let a po 30ti letech demokracie jim zůstává zavřená cesta k naplňování lidských práv.


KLIMATICKÁ ZMĚNA & UDRŽITELNÁ PRODUKCE POTRAVIN #GOODFOOD4ALL

Film a Diskuse / CZ
16:00 - 17:30 , Rakouské kulturní fórum
Ve spolupráci s Česko proti chudobě a nerovnostem

Dvanáctiminutový dokumentární film „We Unite“ je sondou do běžného života dvou německých ekologických farmářů. Carlo Horn a Hanna Erz ve filmu hovoří o tom, proč se rozhodli hospodařit ekologicky. Mluví o dopadech na kvalitu půdy a také o tom, že jsou díky tomu schopni i v době sucha sklízet plodiny. Zdůrazňují potřebu udržitelných potravinových systémů, které umožňují zemědělcům přístup k půdě, chrání životní prostředí a poskytují kvalitní jídlo. Hlavní představitelé v dokumentu také vysvětlují důvody, proč se připojují ke každoroční demonstraci „Máme toho dost“, kdy spolu se stovkami dalších zemědělců dovezou své traktory do centra Berlína a společně s tisíci dalších občanů požadují lepší potravinový a zemědělský systém pro všechny. Po promítání bude následovat panelová debata s experty na téma Udržitelná produkce potravin #GoodFood4All

Řečníci:
Viktorie Tenzerová, Markéta Vinkelhoferová, Tomáš Uhnák

Moderátor:
Tomáš Tožička


VZDĚLÁNÍ A DEMOKRACIE

Diskuse / CZ
16:00 – 17:30, Knihovna Václava Havla
Ve spolupráci s Europeum

Václav Havel a další přední osobnosti českého boje za demokratickou budoucnost považovali vzdělání za základ demokracie. Dnes, 30 let po zavedení demokracie v České republice a 15 let po vstupu Česka do EU, poskytuje český vzdělávací systém základní vzdělání pro každého jednoho občana a dobře se mu daří také v mezinárodním hodnocení. Na druhou stranu, vzdělávání zůstává stále nedostatečně financováno vládou, pedagogická pracovní síla stárne a obsah výuky má sklony k zdůrazňování minulosti, událostí a institucí, nad současné znalosti a výzvy zítřka. Jak daleko dospělo české vzdělávání k podpoře demokracie, jaké jsou řešení současných výzev a jak by mělo vzdělávání reagovat na hlavní problémy zítřka?

Řečníci:
Jana Straková, Jan Krajhanzl, Alena Hesová, Daniel Munich


POVOLEBNÍ SITUACE V IZRAELI: STANE SE BIBI DŮCHODCEM?

Diskuse / EN/CZ
16:30 – 18:30, CEVRO Institut
Ve spolupráci s CEVRO Institutem

Podaří se Benjaminu Netanjahuovi, toho času nejdéle sloužícímu premiérovi Izraele, znovu sestavit vládu? Kdo bude příštím izraelským premiérem a jak moc hrozí Izraeli třetí volby během jednoho roku?

Řečníci:
Dan Schueftan, Amichai Magen, Gadi Taub

Moderátor:
Tomáš Pojar


PROČ SI NEROZUMÍME?

Diskuse / CZ
17:00 – 18:30, (A)void Floating Gallery
Ve spolupráci s Politologickým klubem Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

Proč se Češi uvěznění ve svých sociálních bublinách diví volebním výsledkům? Proč rostou preference extrémistickým politickým stranám a jaký vliv to má na kvalitu demokracie v Česku? A proč se česká společnost štěpí a občané si vzájemně nerozumí? Ambicí debaty Politologického klubu Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy je na některé z těchto palčivých otázek společně hledat odpovědi.

Řečníci:
Jan Hartl, Ivana Svobodová


OBČANSKÁ PARTICIPACE CIZINCŮ - CESTA K INTEGRACI?

Diskuse / CZ
18:00 – 19:30, Rakouské kulturní forum
Ve spolupráci s Integračním centrem Praha o.p.s.

V Česku žije více než půl milionu cizinců. Jejich začlenění do společnosti je zásadní podmínkou poklidného soužití s majoritou. Může být občanská participace jednou z cest jejich úspěšné integrace? A kam až by měla dosahovat, aby byla legitimní?

Řečníci:
Andrea Krchová, Martin Rozumek, Ekaterina Kokkalou, Valery Senichev


LIDÉ KONFLIKTU: OBČANSKÝ ZÁPAS O MÍR MEZI IZRAELCI A PALESTINCI

Diskuse / EN
18:00 – 20:00, Kino Ponrepo
Ve spolupráci s ICJW

Když důležití aktéři izraelsko-palestinského konfliktu neusilují o kompromis a mír, mohou politické iniciativy přinést změnu v době politického patu? Mohou být občanské organizace při budování mostů mezi Izraelci a Palestinci účinnější než politici a diplomaté? Ali Abu Awwad, bývalý aktivista palestinského Fatahu, který strávil několik let v izraelských věznicích, se stal zastáncem nenásilného odporu v Palestině prostřednictvím „Taghyeer“ (změna), jehož hnutí je zakladatelem. Ali byl také iniciátorem iniciativy v Gush Etzion (na Západním břehu) nazvanou „Roots“, která podporuje dialog a důvěru mezi Izraelci a Palestinci jako jedinou cestu k míru. Jean-Marc Liling, přísně náboženství dodržující Žid, právník, který pracoval pro izraelskou vládu se specializuje na záležitosti týkající se migrace a azylu v Izraeli a připojil se k Alimu při založení „Karamy“ (důstojnosti). Spolu s mnoha dalšími místními aktivisty podporují aktivity povzbuzující dialog mezi oběma komunitami, mezi Izraelci a Palestinci, mezi Židy, muslimy a křesťany. V Praze budou na konferenci Festivalu demokracie diskutovat o své vizi pro Izrael a Palestinu a o svých představách o tom, jak by mohli Izraelci a Palestinci existovat v míru a důstojnosti.

Řečníci:
Ali Abu Awwad, Jean-Marc Liling


JIŘÍ SOZANSKÝ AMNÉZIE

Výstava / CZ
18:00 – 20:00, Obecní dům
Ve spolupráci se SYMPOSION - FP

Projekt AMNÉZIE Jiřího Sozanského má ambici uměleckou formou připomenout osobnosti, které vedle uměleckých kvalit jejich díla zdobila i odvaha, se kterou se postavili dvěma totalitám 20.století – nacismu a komunismu. Vybrané osobnosti zastupují množinu těch, kteří sdíleli podobný úděl a osud – J. Čapek, E. Filla, M. Horáková, Z. Kalandra, J. Zahradníček, J. Zajíc, J. Palach, I. M. Jirous, J. Stránský, V. Havel. Projekt připomíná 30. výročí sametové revoluce a s ním i to, že statečné postoje jsou cenné a potřebné v jakékoli době.


MLUVME SPOLU O FEMINISMU!

Diskuse / CZ
18:00 – 19:30, Americké centrum
Ve spolupráci s cats2cats

Feminismus má v ČR špatnou konotaci. Stejně tak není populární být za feministu nebo feministku označen. Feminismus je spojován s řadou stereotypů a mnoho významných lidí začíná svůj projev větou "Já rozhodně nejsem feministka". Rádi bychom s publikem diskutovali na téma strach z feminismu, stereotypy spojené s feminismem a významu slova FEMINISMUS. Věříme, že diskuze a osvěta může změnit toto vnímání.


ČÍNA: LIDSKÁ PRÁVA V DIGITÁLNĚ KONTROLOVANÉM STÁTU 21. STOLETÍ

Diskuse / EN
18:30 – 20:00, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Informační centrum pro demokracii a lidská práva v Číně ve spolupráci s festivalem Jeden svět, Amnesty International, Sinopsis, Asociací pro mezinárodní otázky, Lungta, Češi tibet podporují

Před 30 lety, na jaře 1989, studenti a stovky milionů dalších čínských občanů chovali naději ve svobodnější a demokratičtější zemi. Tyto naděje byly potlačeny v noci z 3. na 4. června na náměstí Nebeského klidu. Od té doby, na rozdíl od komunistických režimů ve střední Evropě, které se zhroutily později v tomtéž roce, čínští komunisté upevnili moc a postupně vytvořili moderní, na technologii založený systém totální kontroly, o kterém by si i brutální totalitarní režimy 20. století mohly nechat jen zdát. Jak funguje čínský systém totalitní kontroly? Jaká je současná situace v oblasti lidských práv v zemi? Jak silný je čínský komunistický režim? Je to dlouhodobě udržitelný?

Řečníci:
Lobsang Sangay, Dolkun Isa, Ketty W. Chen

Moderátorka:
Ivana Karásková


EXILED

Film a diskuse / EN
18:30 – 19:30, Langhans - Centrum Člověka v tísni
Demokratická solidarita ve spolupráci s Člověkem v tísni

V roce 1998 Zoilamérica Ortega Murillo veřejně obvinila svého adoptivního nevlastního otce Daniela Ortegy ze znásilnění. Zatímco Ortega, vůdce Sandinistické revoluce a prezident Nikaraguy, zůstává u moci, Zoilamérica žije v exilu - izolovaná od rodiny, odcizená od své matky a považována za zrádkyni své země. „Exiled“ odhaluje hlubokou nespravedlnost existence zákona o omezení ohlašování sexuálních útoků, ale žádný o politické moci a beztrestnosti.

Řečníci:
Dánae Vílchez, Christiana Chamorro

Moderátorka:
Clara Gonzalez


„T.R. FIELD“

Divadlo / CZ
20:00 – 21:00, Dejvické divadlo – anti.kvariát
Ve spolupráci s Bohnickou divadelní společností ®

Skupina literárních vědátorů, milovníků díla básníka Fielda, se schází na veřejném, výročním sympoziu, v salónku místní hospůdky, či kavárny. Diváci se rázem stanou hosty události. Recitují se satirické i posmutnělé, frivolní i zamilované verše a celé literární setkání korunuje přizvaný host, hráč na harmoniku a zpěvák, jenž nás zavede do světa prvorepublikových zlidovělých slavných písní. V celku pak sympozium připomíná velmi zábavný, staropražský kabaret, při němž se všichni dobře baví. Nechybí ale ani smutná nota: výpověď básníkova o hospitalizaci na psychiatrii a posledních věcech člověka.

Vstupenky: www.dejvickedivadlo.cz

Středa 16.10.


ÚČINNÝ AKTIVISMUS: INSPIRAČNÍ A DISKUSNÍ SETKÁNÍ PRODEMOKRATICKÝCH OBČANSKÝCH INICIATIV

Workshop EN/CZ
09:30 – 16:45, Goethe-Institut
Ve spolupráci s Festivalem svobody

V každé společnosti nastanou kritické situace, kdy je důležité, aby občané nahlas řekli svůj názor. Často se může jednat o zásadní momenty, které určují, jestli společnost získá, obnoví nebo si zachová svobodu a demokracii. Toto setkání si klade za cíl, v neformální atmosféře, prezentovat příklady takovýchto občanských iniciativ z různých zemí a diskutovat možné závěry pro českou občanskou společnost. Jaké formy občanského aktivismu jsou účinné? Jak lze povzbudit veřejnost, aby se postavila za svobodu a demokracii? Jak lze předejít roztříštěnosti v prodemokratickém táboře? Najdeme pozitivní příklady?


Tibet v současné čínské politice. Upevňování sociální a ekonomické kontroly v tibetských oblastech ČLR

Diskuse / EN
10:00 – 12:00, Akademie věd ČR, místnost 206
Ve spolupráci s Orientálním ústavem AV ČR

Přednášky a diskuze v rámci tohoto panelu se budou zabývat rolí tibetských oblastí a tibetské komunity při utváření národní a mezinárodní politiky ČLR. Diskuze se zaměří mimo jiné na vytváření a proměny tibetské identity v návaznosti na sociální, kulturní a ekonomické změny způsobené čínskou politikou v tibetských oblastech ČLR.Tibet je strategickou oblastí nejen v kontextu národního ekonomického rozvoje, ale hraje také důležitou roli v rámci čínské veřejné diplomacie cílící na budování silné pozice v současném globálním uspořádání a atraktivní národní image prezentující ČLR jako stát sdílející sociální a kulturní hodnoty demokratického světa.

Řečníci:
Robert Barnett, Andrew Fischer


MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK A VZNIK DEMOKRATICKÉHO ČESKOSLOVENSKA

Diskuse / SK
16:30 – 19:00, Nadácia POLIS
Ve spolupráci s Nadácia POLIS

Jaká byla doba, ve které Milan Rastislav Štefánik žil? Jaký byl jeho vliv na formování demokracie? Které diplomatické kroky a úspěchy Štefánika byly důležité v souvislosti se vznikem ČSR? Jaká byla jeho pozice v diplomacii jako ministra války a co v těch časech znamenalo být ministrem války? Vznik Československých legií v Rusku, Francii, Itálii, jejich dobový význam, klíčové okamžiky a klíčové osobnosti. Štefánikova cesta za legionáři do Ruska. Jak je možné, že se Štefánikovi podařila reorganizace legií na první oficiální československou armádu - Čs. vojsko na Rusi. Jaká byla zásluha legií na vzniku Československa? 28.řijen 1918 a vznik ČSR. 30. říjen 1918 a Martinská deklarace.Proč se komunismus snažil vymazat Štefánika z historické paměti? Zneužívání Štefánikova jména dnes: pozitivní vlastenectví vs. Primitivní nacionalismus. Štefánikův odkaz pro dnešek.

Řečníci:
Michal Kšiňan, Eduard Stehlík

Moderátor:
Marián Balázs


1989 VS. 2019: KDE SE NACHÁZÍ STŘEDNÍ EVROPA 30 LET OD SAMETOVÉ REVOLUCE?

Diskuse / SK
17:00 – 18:30, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave
Ve spolupráci s GLOBSEC Policy Institute

Tento rok si střední Evropa připomíná 30 let od pádu Železné opony, který pro region představoval začátek demokratické transformace. Splnil se nám sen přiblížit se „Západu“? Kam se společnost za posledních 30 let posunula? A dá se ještě vůbec mluvit o západní a východní Evropě v kontextu životní úrovně a hodnot?

Řečníci:
Doc. Oľga Gyarfášová, Gabriel Šípoš, Dominika Hajdu

Moderátor:
Doc. Andrej Findor


KULTURNÍ DIPLOMACIE ČÍNY V ČESKU A VE SVĚTĚ

Diskuse / CZ
17:00 – 18:30, Literární kavárna knihkupectví Academia
Ve spolupráci s Orientálním ústavem Akademie věd ČR a Nakladatelstvím Academia

Nedávné případy zrušení naplánovaných vystoupení pražských orchestrů čínskými úřady ukazují, jak Čína používá kulturu jako nástroj své zahraniční politiky. Kulturní diplomacie je důležitou strategií vytváření mezinárodního obrazu Číny proto, že vládnoucí Komunistická strana Číny postupně upozaďuje ortodoxní komunistickou ideologii a místo toho prezentuje současný režim jako nositele tradičních kulturních hodnot tisícileté čínské civilizace. Snahy o zpolitizování kultury jsou zvláště patrné v posledních letech, kdy čínské vedení hledá domácí legitimitu v konstrukci vlastní kulturní tradice a kdy Čína zároveň usiluje o výraznější mezinárodní roli. Tato veřejná debata ukáže, jak Čína využívá kulturu pro politické zájmy na konkrétních případech z České republiky i z dalších zemí. Součástí akce je prezentace knihy o kulturní diplomacii Číny nedávno vydané nakladatelstvím Academia.

Řečníci:
Olga Lomová, Jarmila Ptáčková, Jakub Hrubý, Ondřej Klimeš


FESTIVAL DEMOKRACIE: NAD ČAJEM O DEMOKRACII

Diskuse / EN / CZ
17:00 – 19:00, Ebisu
Ve spolupráci s Nesehnutí

Zábavný vědomostní kvíz na téma demokracie u nás a ve světě po kterém bude následovat neformální diskuze formou World Cafe na toto téma. Jedná se o veřejnosti přístupnou komunitní akci, na které se mohou seznámit a popovídat si na dané téma jak s místními z Brna, tak i z řad příchozích z různých koutů světa, kteří žijí v Brně a okolí. Japonský čaj zdarma, jídlo a další nápoje si platí každý účastník sám


Jak moc antisemitský je moderní populismus ve střední Evropě?

Diskuse / EN
17:00 – 19:15, Židovská radnice
Ve spolupráci s Friedrich Naumann Foundation for Freedom and American Jewish Committee

V posledních letech jsme (nejen) ve většině středoevropských zemí pozorovali vzestup nativistické populace . Tento jev koreluje se vzestupem latentního a někdy dokonce otevřeně násilného antisemitismu. Současně je postoj populistických politických sil k antisemitismu složitá a nepochopitelná. I když jsou často pro-Izraelské, občas vedou kampaň obsahující skrytá protižidovská klišé a předsudky a využívají je ve svůj prospěch. Jsme svědky vzniku nového typu hybridního antisemitismu?

V případě zájmu se prosím registrujte do 15. 10. zde.

Řečníci:
Dr. Detmar Doering, Rabbi Andrew Baker, Tomáš Kraus, Dr. Ivan Gabal, Máté Hajba, Anna Makówka-Kwapisiewicz, Máté Hajba, Dr. Solomon Passy

Moderátorka:
Dr. Eszter Nova


L'ALTRE FESTIVAL (JINÝ FESTIVAL) SCÉNICKÉ UMĚNÍ, KTERÉ MĚNÍ SVĚT

Diskuse / EN
18:00 – 19:30, Česká společnost pro duševní zdraví
Ve spolupráci s Bohnicka Theatre Company®

Zavři oči a představ si místo jako je naše planeta, kde existuje spousta malých komunit, které žijí ve vesnicích a městech a prožívají svoje každodenní radosti a strasti. Představ si, že jsi na Měsíci a koukáš na ně svrchu a vidíš tu krasu světel. Představ si, že jednoho dne se jedna ze skupin rozhodne zkoumat a cestovat a vidět ty jine mini světy. Představ si, že ty různé světy se spojí v jeden a 4 dny žijí intenzivně divadlem, muzikou, tancem a cirkusem v Barceloně (Španělsko) a Rosario (Argentina). Všichni spolu. Lide s duševním onemocněním i bez něj, sousedé, kteří žijí poblíž a jsou zvědaví, co se tam děje, lide, co mají rádi umění, děti, co si hrají na náměstí, umělci z různých koutů světa. To je L'Altre Festival! Mezinárodní setkaní o scénickém umění a duševním světě. Svět demokracie, svět emocí a svět, kde všichni mají stejná lidská práva a svoje vlastní místo na této planete. Kde není důležitý tvůj status ani tvoje onemocnění, kde jsi důležitý ty takový, jaký jsi, bez nálepek. Přijď objevit tuto planetu s námi 16. října! Přijď s námi na diskuzi, jak vytvořit svět bez nálepek a naděje, protože naděje přece umírá poslední!


TCHAJ-WAN DEMYSTIFIKOVANÝ

Diskuse / EN
19:00 – 21:00, Knihovna Václava Havla
Ve spolupráci se Sinopsis

Diskuse představí Tchaj-wan jako demokratickou zemi v obtížném geopolitickém postavení a důležitého investičního partnera pro Českou republiku. Objasní současný stav Tchaj-wanu v mezinárodních vztazích, včetně jeho postavení na „principu jedné Číny“. Dalšími tématy budou křížové vztahy, spolupráce s jinými zeměmi a některé nedávné diskuse v České republice, jako jsou například velmi diskutované pražské dohody sesterských měst.

Řečníci:
Joey Wang, Ketty W. Chen, Carl Gershman, Martin Hála, Michael Žantovský

Moderátorka:
Kateřina Procházková

Čtvrtek 17.10.


KRIZE V SIN-ŤIANGU – VÝCHODNÍM TURKESTÁNU: POSLEDNÍ VÝVOJ A MEZINÁRODNÍ DOPAD

Diskuse / EN
9:00 – 16:30, Sněmovní 7
Ve spolupráci s Orientálním ústavem Akademie věd ČR a Campaign for Uyghurs

Masové arbitrární zadržování Ujgurů, Kazachů a příslušníků dalších, většinou muslimských národností v politických převýchovných táborech v čínském Sin-ťiangu, známém také jako Východní Turkestán, patří mezi nejkontroverznější události, jichž byl svět ve 21. století svědkem. Avšak toto bezprecedentní opatření je jen jednou z mnoha podob extrémního přetváření tamních muslimských společností čínským státem. Zahrnuje například rozdělování rodin, nucené práce, všudypřítomné sledování umožněné moderními technologiemi, nebo vymycování náboženských, jazykových a kulturních jevů. Tyto excesy nabízejí srovnání s masovým uvězňováním a zločiny proti lidskosti spáchanými jinde ve světě a zároveň vyhrocují vztahy Číny s částí mezinárodního společenství. V této debatě budou aktivisté a experti diskutovat o posledním vývoji ve Východním Turkestánu a jeho mezinárodních důsledcích.

Řečníci:
Rushan Abbas, Dolkun Isa, Enver Can, Gardner Bovingdon, Halmurat, Olsi Jazexhi, Vanessa Frangville, Gene Bunin, Rune Steenberg, Ondřej Klimeš


30 LET OD PÁDU ŽELEZNÉ OPONY V EVROPĚ

Diskuse / CZ
17:00 – 19:00, CEVRO Institut
Ve spolupráci s Institutem pro politiku a společnost

Je tomu 30 let od okamžiku, kdy se komunistické režimy ve střední a východní Evropě začaly hroutit. Berlínská zeď a ploty s ostnatými dráty padly takovou rychlostí, že i nejvyšší komunističtí představitelé na nastalou situaci nedokázali reagovat. Před středoevropskými státy stálo mnoho výzev v podobě demokratizace komunistických institucí, transformace ekonomiky a společnosti, osvojení principů právního státu, cesta k členství v západních strukturách a navázání kontaktů s novými partnery a spojenci. Přišlo i na sjednocení Německa a rozdělení Československa. Nejednalo se o snadný proces, jelikož jak v minulosti zmínil Ralf Dahrendorf, politický systém se dá nahradit za půl roku, avšak transformace ekonomiky trvá minimálně 6 let a změnit společnost zabere nejméně 60 let. Fukuyama v 90. letech uvedl, že pádem Železné opony dějiny v podstatě skončily, jelikož demokratický a ekonomický liberální svět a řád úspěšně expandoval a je jediným možným stádiem vývoje lidstva. Jak se můžeme dívat na dnes již okřídlené výroky Dahrendorfa a Fukuyamy? Které státy se úspěšně transformovaly do západních struktur? Kterým se to naopak nepovedlo a proč? Jaký měl pád komunismu v Evropě dopad na dění ve zbytku světa? Proč nepadly také asijské komunistické režimy?

Řečníci:
Václav Bělohradský, Miroslav Vaněk, Jaroslav Šebek, Edvard Outrata

Moderátorka:
Aneta Černá


VODA, PŮDA A KLIMATICKÁ ZMĚNA

Diskuse / CZ
18:00 – 20:00, Skautský Institut
Ve spolupráci s Ekodomov

Využijte jedinečné příležitosti diskutovat s předními odborníky o našem vztahu k půdě a o souvislostech vody, půdy a klimatické změny. Do jaké míry nás kvalita půdy ovlivňuje a jaké má dopady na naše zdraví, podnebí či množství dostupné vody? Co můžeme udělat my sami? Jak souvisí organická hmota v půdě s dostupnou vodou a klimatickou změnou? Budeme se zabývat těmito palčivými otázkami a také tím, jak toto všechno souvisí s demokracíí. Jedinečná diskuze vám nastíní mnoho souvislostí a prohloubí vaše povědomí o klimatické změně.

Řečníci:
Prof. Mgr. Ing. Jan Frouz,CSc., Ing. Zdeněk Perlinger, Tomáš Hodek, RNDr. Oldřich Syrovátka, CSc., Ing. Michaela Budňáková, doc. Ing. Vít Penížek, Ph.D., RNDr. Jan Piňos


BOJÍ SE MOCNÍ POLITICKÉ SATIRY?

Diskuse / CZ
19:00 – 20:30, Pražské kreativní centrum, 3. patro, místnost 321
Ve spolupráci s Institutem pro křesťansko-demokratickou politiku, z.ú.

Politická satira má v Česku dlouhodobou tradici, ale rozmach zaznamenala po roce 1989, a to jak v televizi, tak v komiksech či divadle. V současné době se satira šíří především prostřednictvím internetu. V rámci debaty připomeneme nejenom historii politické satiry v České republice, ale také její současnou renesanci a význam jako důležitého prvku politické demokracie a svobody slova.

Řečníci:
Jindřich Šídlo, Vladimír Just

Moderátor:
Petr Vizina