25. ročník konference Forum 2000 - Praktické informace 


Příchod na akci

Účast na konferenci Forum 2000 je možná pouze na základě pozvání. 


Covid

Vstup na akci bude umožněn dle platných nařízení pouze osobám, které se prokáží platným potvrzením o:

  • Plném očkování proti Covid-19 (BioNTech-Pfizer (Comirnaty) AstraZeneca (Vaxzevria, Covishield), Moderna (Spikevax) or Johnson & Johnson (Janssen)
  • Pozitivním testu na Covid-19 ne starším 170 dní (potvrzení o prodělání nemoci Covid-19)
  • Negativním PCR testu ne starším než 7 dní
  • Negativním antigenním testu ne starším než 72 hodin

Po celou dobu pobytu na konferenci (s výjimkou doby konzumace nápojů a jídla) je nutné mít nasazený respirátor nebo nanoroušku.

Bezpečnost

Vstup na konferenci je povolen pouze účastníkům, kteří mají viditelně umístěnou konferenční jmenovku.

Prosíme návštěvníky, aby do prostor konání konference nevnášeli objemná zavazadla. Menší osobní zavazadla a příslušenství lze odložit v šatně. U vstupu můžete být požádáni o nahlédnutí do objemnějších zavazadel.

Místa konání konference

Hlavní část programu konference se koná v paláci Žofín. Některé panelové diskuze a akce Festivalu demokracie proběhnou i na jiných místech v Praze.

Bezbariérový přístup

Palác Žofín je přístupný pro osoby s pohybovým postižením.
Ostatní prostory jsou dostupné po předchozí domluvě.


Jazyk

Pracovním jazykem konference je angličtina. Vybrané akce budou tlumočeny do jiných jazyků či se v jiných jazycích uskuteční. Informaci o jazyku každé akce naleznete v programu.


Foto a video

Během konference je povoleno fotografovat a pořizovat videozáznam profesionálními fotoaparáty pouze předem akreditovaným zástupcům médií. Pořizování fotografií a záznamů mobilními telefony je možné pouze bez použití blesku. Informace týkající se novinářské akreditace naleznete zde.


Internet

Účastníci konference mohou v prostorách Forum Hall paláce Žofín využít otevřené bezdrátové připojení k internetu (WiFi). Sdílejte s námi své dojmy z konference a názory na sociálních sítích (Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube).