The 5 Big Ideas

30. října 2020

„Znovu jsem se ocitli v temných, obtížných a skličujících dobách. Ale pokud si uchováme tuto čtveřici – tedy pravdu, solidaritu, strategii a odpovědnost – máme před sebou i jasnější časy.“

Timothy Garton Ash

 

Online diskuze v průběhu 24. konference Forum 2000 „Nový svět na obzoru? Jak obnovit odpovědnost a solidaritu“ byly velice podnětné, různorodé a dynamické.

Ačkoliv debatovaných témat bylo mnoho, identifikovali jsme 5 hlavních oblastí, které nazýváme „The 5 Big Ideas“. Řečníci konference se v následujících bodech shodli jak na jejich určení, tak na možných postupech při jejich řešení:

  1. Je potřeba obnovit mezinárodní solidaritu a odpovědnost.
  2. COVID-19 nemůže zastínit vzrůstající technologické a environmentální výzvy.
  3. Demokratické síly by se měly vzájemně podporovat.
  4. Demokracii je zapotřebí jak bránit, tak obnovovat.
  5. Demokracie se musí aktivně podílet na udržení férového a stabilního mezinárodního řádu.

Celý dokument si můžete přečíst zde.

„Pokud porozumíme podmínkám, které využívají dnešní autoritářští vůdci, pak jsme schopni bojovat proti politice démonizace pomocí politiky soucitu, politiky solidarity a empatie.“

Erika Guevara Rosas

 

 

#NewWorldEmerging