Odsuzujeme perzekuci Tamary Sujú

16. září 2019

Tamara Sujú je obětí systematického zastrašování ze strany režimu Nicolása Madura ve Venezuele. Minulý týden se hrozba zastrašování represivními složkami zintenzivnila a rozšířila se až ke členům její rodiny v Caracasu. Represe vyeskalovaly z falešných obvinění televizních stanic, které kontroluje Nicolas Maduro, až k útokům na Tamařin byt a domy jejích rodinných příslušníků ze strany národní zpravodajské služby SEBIN a národní policie CICPC.

Tamara Sujú je mezinárodní právnička zaměřující se na oblast lidských práv a bývalá zvláštní zmocněnkyně dočasného venezuelského prezidenta Juana Guaidó pro Českou republiku. Je členkou programové rady Demokratické solidarity, signatářkou Pražské výzvy a členkou Mezinárodní koalice pro demokratickou obnovu (ICDR). Odsuzujeme hrozby a zastrašování Tamary Sujú a její rodiny a požadujeme okamžité ukončení nespravedlivých restrikcí ze strany vlády Venezuely! 


Condenamos la Persecución de Tamara Sujú

Tamara Sujú ha sufrido intimidación sistemática por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. La semana pasada, los acosos por el aparato represivo incrementaron y se extendieron a los miembros de su familia en Caracas. Las represiones han aumentado de acusaciones falsas en las cadenas de televisión controlados por Nicolás Maduro a incursiones en el apartamento de Tamara y miembros de su familia por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la agencia nacional de policía CICPC.

Tamara Sujú es abogada internacional de derechos humanos y ex Enviada Especial del Presidente Interino de Venezuela Juan Guaidó en República Checa. Es miembra del Comité Directivo de Solidaridad Democrática, firmante del Llamado de Praga y miembra de la Coalición Internacional por la Renovación Democrática (ICDR). ¡Condenamos el acoso y la intimidación de Tamara Sujú y su familia y exigimos el fin inmediato de las represiones injustificadas del gobierno venezolano!