Demokratická solidarita v Latinské Americe!

27. února 2020

Konference Nadace Forum 2000
25. – 27. března 2020, São Paulo, Brazílie

Nadace Forum 2000 pořádá již pátý ročník konference „Demokratická solidarita v Latinské Americe“ v São Paulo v Brazílii ve dnech 25. – 27. března 2020. Konference se zaměří na přetrvávající populistické výzvy v Latinské Americe a na nedávnou vlnu protestů, které mohou sloužit jako inspirace, ale zároveň jako varování. V neposlední řadě se březnové setkání bude věnovat i vlivu Čínské lidové republiky v regionu.

Veřejná diskuze 27. března bude pořádána ve spolupráci s Fernando Henrique Cardoso Foundation a FGV São Paulo Law School.

Registrace na veřejnou diskuzi budou spuštěny v pondělí 2. března 2020. 


¡Solidaridad Democrática llega a Brasil!

Conferencia organizada por la Fundación Forum 2000
Marzo 25–27, 2020, São Paulo, Brasil

Del 25 al 27 de marzo de 2020, la Fundación Forum 2000 organizará la quinta edición de la conferencia Solidaridad Democrática en América Latina, esta vez en São Paulo, Brasil. La reunión se centrará en el desafío continuo del populismo en América Latina, discutirá sobre la reciente ola de protestas cívicas que pueden servir tanto de inspiración como de advertencia, y analizará la creciente influencia de China en la región.

La discusión pública ‘Protestas Sociales en América Latina: causas y consecuencias’ se organizará en colaboración con la Fundación Fernando Henrique Cardoso y la Escuela de Derecho de la Fundación Getulio Vargas el 27 de marzo. ¡La inscripción a la discusión pública se abrirá el lunes 2 de marzo!