NGO Market 2012

Tradiční veletrh neziskovek

Vystavujíci organizace


Na NGO Marketu 2012 se představí téměř 200 organizací, z nichž nejvíce se věnuje oblasti sociálních služeb a zdraví. Zastoupeno bude však také mnoho organizací, které se zaměřují na výchovu, vzdělávání a výzkum; kulturu, sport a volnočasové aktivity; chybět nebudou ani organizace zabývající se lidskými právy a podporou demokracie; krizovou, humanitární a rozvojovou pomocí; životním prostředím a v neposlední řadě náboženstvím a religionistikou. Veletrh se letos rozšíří i na prostranství před budovou Národní technické knihovny, kde bude pro návštěvníky připravena také hudební scéna a nejrůznější sportovní i jiné aktivity.

Krizová, humanitární a rozvojová pomoc

ADRA    
Bodaj, o. s.    
Centrum Dialog    
Centrum zahraniční spolupráce    
Člověk v tísni, o. p. s.    
EDUCON, o. s.    
Jeden svět o. p. s.    
Kedjom-Keku    
Lékaři bez hranic    
Občanské sdružení M.O.S.T.    
Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1    
Potala, o. s.    
SIRIRI o. p. s.    
SVĚTLO PRO SVĚT – Light for the World, o. s.    
UNICEF Česká republika    
Wontanara
 

Kultura, sport a volný čas

Adato Paradigma, o. s.    
Boii o. s.    
Česká rada dětí a mládeže    
Český svaz chovatelů    
Hestia, Národní dobrovolnické centrum    
Hodina H    
Institut pro památky a kulturu, o. p. s.    
Jablíčko dětem, o. s.    
Městská knihovna v Praze    
Pro arte beuronensis, o. s.    
Rafting Club Handicap    
Tanec Praha o. s.     
Taneční studio Mirabel    
o. s. Tosara    
TRK o. s.     
Unijazz, sdružení pro podporu kulturních aktivit    
USE – IT Czech Republic     
Vita Ludus
 

Lidská práva a podpora demokracie

Asi-milovaní    
Asociace pro fair trade – Fairtrade Česká republika    
Český helsinský výbor    
DEMAS – Asociace pro podporu demokracie a lidských práv    
Evropský parlament – Informační kancelář v ČR    
Fórum 50 %    
Gender Studies    
Iuridicum Remedium, o. s.    
Knihovna Václava Havla, o. p. s.    
Nadace rozvoje občanské společnosti    
Naši politici o. s.    
NaZemi – společnost pro fair trade    
Občanské Bělorusko    
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva    
proFem, o. p. s.    
Svět bez válek a násilí    
Zastoupení Evropské komise v ČR    
Zentrum für soziale innovation
 

Náboženství a religionistika

Centrum pro manželství a rodinu, o. s.    
Českobratrská církev evangelická    
Nadační fond obětem holocaustu    
Nadační fond Radia Proglas    
Nadační fond Telepace    
Park studií a reflexe Pravíkov     
Univerzální život, sdružení pro podporu prakřesťanského života
 

Sociální služby a zdraví

A centrum, o. s.                
Acorus – centrum pro osoby ohrožené domácím násilím    
ALEN – sdružení žen         
Aliance žen s rakovinou prsu, o. p. s.        
Amelie, o. s.         
Anabell    
APLA Praha, střední Čechy           
ARPZPD v ČR, o. s. Klub „Hornomlýnská“            
Asistence o. s.    
AVMinority           
BONA, o. p. s.     
Centrum integrace dětí a mládeže, o. s.    
Centrum sociálních služeb Běchovice        
CEREBRUM – Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin     
Časopis Můžeš    
Česká alzheimerovská společnost             
Česká asociace paraplegiků – CZEPA       
Česká unie pro podporované zaměstnávání, o. s.     
České ILCO          
Člověk člověku, o. s. – Sdružení pro sociální práci a prevenci patologických jevů     
DEJME DĚTĚM ŠANCI o. s.         
Devětsil.org          
Diakonie ČCE       
Diakonie ČCE – Sociálně terapeutická dílna           
Dílny tvořivosti o. s.         
Dlouhá cesta, o. s.           
Domov Sue Ryder, o. p. s.           
Domov sv. Karla Boromejského                
Domov svaté Rodiny        
Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s.     
Fokus Praha, o. s.            
FOKUS Vysočina             
Gaudia proti rakovině, o. s.           
Hnutí za aktivní mateřství, o. s.     
Hospic sv. Štěpána          
Hospicové občanské sdružení Cesta domů     
Charita Česká republika    
IFMSA CZ (International Federation of Medical Students' Associations)                
KAFIRA o. s.        
Lačhe Čhave, o. s.            
Lata – Programy pro ohroženou mládež, o. s.       
Mamma HELP – sdružení pacientek s nádorovým onemocním prsu, o. s.     
Maturus, o. p. s.               
Momo Chrudim, o. p. s.                
Na počátku, o. s.              
Nadace Divoké husy         
Nadační fond Firm4y – Senior       
Národní institut pro děti a rodinu, o. s.     
Občanské sdružení Green Doors               
Občanské sdružení Kaleidoskop               
Občanské sdružení Willík               
Okamžik – sdružení pro podporu nejen nevidomých           
Organizace pro pomoc uprchlíkům            
OS POHODA        
Pečovatelská služba Prahy 6 a Komunitní centrum pro seniory Šlejnická 5     
Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o. p. s.     
PodporaPomocPomůcky              
Pražská organizace vozíčkářů, o. s.           
PROGRESSIVE o. s.        
Prosaz o. s.          
Raná péče EDA, o. p. s.               
Rett – Community, o. s.                
SANANIM             
Sdružení Linka bezpečí     
Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně (SDMO), o. s.       
Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách o. s.    
Sdružení na podporu seniorů, o. s.    
Síť mateřských center       
Spektra v.d.n.       
Společnost „E“ / Czech Epilepsy Association, o. s.     
Společnost Parkinson, o. s.          
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o. s., KO Praha    
Společnost pro ranou péči o. s.                 
Sportability    
Stáj Rozárka, o. s.            
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR              
Svaz tělesně postižených v České republice, o. s.     
Textilní dílna Gawain         
Unie porodních asistentek             
VHLED o. s. – Centrum Sámovka             
Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, o. s.    
Život 90
 

Výchova, vzdělávání a výzkum / Právo

AFS Mezikulturní programy     
APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství     
Asociace debatních klubů, o. s.     
Asociace NNO v ČR     
ATMA DO o. s.     
Brahma Kumaris ČR     
Celé Česko čte dětem, o. p. s.     
Centrum Narovinu     
CEVAP (Centrum etické výchovy a prevence sociálně patologických jevů)     
Česká národní agentura Mládež – Program EU Mládež v akci     
Dům zahraničních služeb     
Elio, o. s.     
IMPAKT     
INEX – Sdružení dobrovolných aktivit     
Informační středisko Mikuláš, o. p. s.     
Komunita pro lidský rozvoj     
Múzy dětem     
Národní technická knihovna     
Pestrá společnost, o. p. s.     
Prázdninová škola Lipnice     
SANEK, s.r.o.     
Spiralis, o. s.     
Spolu dětem o. p. s.     
Studijní centrum BASIC, o. p. s.     
Šance na vzdělání, o. p. s.     
Together Czech Republic     
Vzdělávací institut ochrany dětí o. p. s.     
YMCA – Živá rodina

Životní prostředí

Arnika    
Centrum rozvoje Česká Skalice    
OS Devět životů    
Elektromobilita, o. s.    
Hnutí Brontosaurus    
Hnutí DUHA    
Jihočeské matky    
Nadace na ochranu zvířat    
Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr    
Svoboda zvířat    
Zelený kruh – Asociace ekologických nevládních organizací    
ZO ČSOP „Natura, quo vadis?“
 

Jiné

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR    
Velvyslanectví USA v Praze