NGO Market 2012

The annual Non-profit Fair

Exhibiting Organizations


Crisis, Humanitarian and Development Aid

ADRA
Bodaj, o. s.
Centrum Dialog
Centrum zahraniční spolupráce
Člověk v tísni, o. p. s.
EDUCON, o. s.
Jeden svět o. p. s.
Kedjom-Keku
Lékaři bez hranic
Občanské sdružení M.O.S.T.
Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1
Potala, o. s.
SIRIRI o. p. s.
SVĚTLO PRO SVĚT – Light for the World, o. s.
UNICEF Česká republika
Wontanara

Culture, Sport and Leisure Time

Adato Paradigma, o. s.
Boii o. s.
Česká rada dětí a mládeže
Český svaz chovatelů
Hestia, Národní dobrovolnické centrum
Hodina H
Institut pro památky a kulturu, o. p. s.
Jablíčko dětem, o. s.
Městská knihovna v Praze
Pro arte beuronensis, o. s.
Rafting Club Handicap
Tanec Praha o. s.
Taneční studio Mirabel
o. s. Tosara
TRK o. s.
Unijazz, sdružení pro podporu kulturních aktivit
USE – IT Czech Republic
Vita Ludus

Human Rights and Democracy Promotion

Asi-milovaní
Asociace pro fair trade – Fairtrade Česká republika
Český helsinský výbor
DEMAS – Asociace pro podporu demokracie a lidských práv
Evropský parlament – Informační kancelář v ČR
Fórum 50 %
Gender Studies
Iuridicum Remedium, o. s.
Knihovna Václava Havla, o. p. s.
Nadace rozvoje občanské společnosti
Naši politici o. s.
NaZemi – společnost pro fair trade
Občanské Bělorusko
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva
proFem, o. p. s.
Svět bez válek a násilí
Zastoupení Evropské komise v ČR
Zentrum für soziale innovation

Religion and Religious Studies

Centrum pro manželství a rodinu, o. s.
Českobratrská církev evangelická
Nadační fond obětem holocaustu
Nadační fond Radia Proglas
Nadační fond Telepace
Park studií a reflexe Pravíkov
Univerzální život, sdružení pro podporu prakřesťanského života

Social Services and Health 

A centrum, o. s.
Acorus – centrum pro osoby ohrožené domácím násilím
ALEN – sdružení žen 
Aliance žen s rakovinou prsu, o. p. s.
Amelie, o. s.
Anabell
APLA Praha, střední Čechy
ARPZPD v ČR, o. s. Klub „Hornomlýnská“
Asistence o. s.
AVMinority
BONA, o. p. s.
Centrum integrace dětí a mládeže, o. s.
Centrum sociálních služeb Běchovice
CEREBRUM – Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin
Časopis Můžeš
Česká alzheimerovská společnost
Česká asociace paraplegiků – CZEPA
Česká unie pro podporované zaměstnávání, o. s.
České ILCO
Člověk člověku, o. s. – Sdružení pro sociální práci a prevenci patologických jevů
DEJME DĚTĚM ŠANCI o. s.
Devětsil.org
Diakonie ČCE 
Diakonie ČCE – Sociálně terapeutická dílna
Dílny tvořivosti o. s.
Dlouhá cesta, o. s.
Domov Sue Ryder, o. p. s.
Domov sv. Karla Boromejského
Domov svaté Rodiny
Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s.
Fokus Praha, o. s.
FOKUS Vysočina
Gaudia proti rakovině, o. s.
Hnutí za aktivní mateřství, o. s.
Hospic sv. Štěpána
Hospicové občanské sdružení Cesta domů
Charita Česká republika
IFMSA CZ (International Federation of Medical Students' Associations)
KAFIRA o. s.
Lačhe Čhave, o. s.
Lata – Programy pro ohroženou mládež, o. s.
Mamma HELP – sdružení pacientek s nádorovým onemocním prsu, o. s.
Maturus, o. p. s.
Momo Chrudim, o. p. s.
Na počátku, o. s.
Nadace Divoké husy
Nadační fond Firm4y – Senior
Národní institut pro děti a rodinu, o. s.
Občanské sdružení Green Doors
Občanské sdružení Kaleidoskop
Občanské sdružení Willík
Okamžik – sdružení pro podporu nejen nevidomých
Organizace pro pomoc uprchlíkům
OS POHODA
Pečovatelská služba Prahy 6 a Komunitní centrum pro seniory Šlejnická 5
Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o. p. s.
PodporaPomocPomůcky
Pražská organizace vozíčkářů, o. s.
PROGRESSIVE o. s.
Prosaz o. s.
Raná péče EDA, o. p. s.
Rett – Community, o. s.
SANANIM
Sdružení Linka bezpečí
Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně (SDMO), o. s.
Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách o. s.
Sdružení na podporu seniorů, o. s.
Síť mateřských center
Spektra v.d.n.
Společnost „E“ / Czech Epilepsy Association, o. s.
Společnost Parkinson, o. s.
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o. s., KO Praha
Společnost pro ranou péči o. s.
Sportability
Stáj Rozárka, o. s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR 
Svaz tělesně postižených v České republice, o. s.
Textilní dílna Gawain
Unie porodních asistentek
VHLED o. s. – Centrum Sámovka
Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, o. s.
Život 90

Education, Training and Research / Law 

AFS Mezikulturní programy
APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství
Asociace debatních klubů, o. s.
Asociace NNO v ČR 
ATMA DO o. s.
Brahma Kumaris ČR 
Celé Česko čte dětem, o. p. s.
Centrum Narovinu
CEVAP (Centrum etické výchovy a prevence sociálně patologických jevů)
Česká národní agentura Mládež – Program EU Mládež v akci
Dům zahraničních služeb
Elio, o. s.
IMPAKT
INEX – Sdružení dobrovolných aktivit
Informační středisko Mikuláš, o. p. s.
Komunita pro lidský rozvoj
Múzy dětem
Národní technická knihovna
Pestrá společnost, o. p. s.
Prázdninová škola Lipnice
SANEK, s.r.o.
Spiralis, o. s.
Spolu dětem o. p. s.
Studijní centrum BASIC, o. p. s.
Šance na vzdělání, o. p. s.
Together Czech Republic
Vzdělávací institut ochrany dětí o. p. s.
YMCA – Živá rodina

Environment

Arnika
Centrum rozvoje Česká Skalice
OS Devět životů
Elektromobilita, o. s.
Hnutí Brontosaurus
Hnutí DUHA
Jihočeské matky
Nadace na ochranu zvířat
Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr
Svoboda zvířat
Zelený kruh – Asociace ekologických nevládních organizací
ZO ČSOP „Natura, quo vadis?“

Other

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Velvyslanectví USA v Praze