NGO Market 2008

Tradiční veletrh neziskovek

Vystavující organizace


Sociální služby a zdraví

Partnerem sekce „Sociální služby a zdraví“ je společnost Česká rafinérská, a.s.

Mediálním partnerem této sekce je časopis Nový prostor.
Alfa Human Service, o.s.
Amelie o.s.
Aperio - Společnost pro zdravé rodičovství
APPN, o. s.
Art Language
Asistence o.s.
Bily kruh bezpečí
Centrum pro integraci cizinců
Diakonie Českobratrské církve evangelické
Duhová hvězda, občanské sdružení
Elpida plus, o.p.s
EPHATA o.s.
Farní charita Praha 1 - Nové Město
Fokus Praha, o.s.
FORMIKA,občanské sdružení
Green Doors, o.s.
Helppes - Centrum výcviku psů pro postižené o.s.
Charita Česká republika
Jahoda, občanské sdružení
Ježek a čížek o.s.
Klub ŽAP-ženy s nádorovým onemocněním, o.s.
LATA - Programy pro ohroženou mládež
Máme otevřeno?, o.s.
Nástrahy života, o.s.
o.s. Villa Vallila
Občanské sdružení LECCOS
Občanské sdružení Rodinné centrum Praha
ORFEUS o.s.
Partners Czech, o.p.s.
Pobočka Diakonie Církve bratrské v Praze 3 - Stacionář pro děti s kombinovaným postižením
Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s.
POHODA - společnost pro normální život lidí s postižením
Portus Praha, o.s.
Projekt Integrace o.p.s.
Rozmarýna obecně prospěšná společnost
Sdružení celiaků České republiky, o. s.
Sdružení Linka bezpečí
Sdružení na pomoc dětem s handicapy - Komunitní centrum Motýlek
Sdružení pro augmentativní a alternativní komunikaci (SAAK)
Sdružení pro komplexní péči při DMO - Středisko ucelené rehabilitace při DMO
Sdružení SOS dětských vesniček
SIMP, o.s.
Síť mateřských center
SMS - Sdružení Mladých sklerotiků
Společnost DUHA – Podporované zaměstnávání
STŘEP, o.s. - České centrum pro sanaci rodiny
Svaz tělesně postižených v České republice, o.s.
Taiwan International Health Association
TyfloCentrum Praha, o.p.s.
Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové
Občanské sdružení Rodinné centrum Praha
 

Výchova, vzdělávání a výzkum

AFS Mezikulturní programy
Association for International Affairs
Barevný svět dětí, o.s.
Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
Institut for European Policy Europium
International Education and Resource Network
KONTAKT bB
META o.s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů
Nadace Brücke/Most
Nadace Forum 2000 
Nadační fond obětem holocaustu
Občanské sdružení Sedm paprsků
Občanské združení Martin
První Inovační a Rozvojové Občanské Sdružení - organizační jednotka Valašské Meziříčí
REMEDIUM Praha
Respekt Institut, o.p.s.
SES, Sebe-Spolu
Solenice 34, o.s.
SPMP, Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s.
Společnost pro talent a nadání
Společnost přátel Afriky,o.s.
Studijní centrum BASIC, o.p.s.
YMCA - Živá rodina
Youth Education Club "Newline"
Společnost pro talent a nadání
 

Dobročinnost a dobrovolnictví

Partnerem sekcí „Dobročinnost a dobrovolnictví / Krizová a humanitární pomoc / Rozvoj“ je Taipei Economic and Cultural Office in Prague.

Duha, sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi
Servitus, o.s.
International Visegrad Fund
INEX-SDA
Informační centrum mladých
Vision Youth Action Taiwan
 

Krizová a humanitární pomoc

Občanské Bělorusko
Český červený kříž oblastní spolek Praha 1
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
ADRA
ATMA DO 
Taipei Overseas Peace Service
 

Rozvoj

Člověk v tísni
Ekumenicka akademie Praha
Humanistické centrum Dialog, o.s.
MAS Říčansko o.p.s.
Nový Prostor, n. o.
Občanské sdružení CHECOMACOCO
Občanské sdružení Surya
 

Kultura, umění a komunikace

Centre for Central European Architecture
Česká komora tlumočníků znakového jazyka
Mezinárodní český klub
MOTUS o.s.
NO LABEL PROJECT, o. z.
o. s. Inventura
Open field, o.s.
Taneční aktuality o. s.
Unijazz, sdružení pro podporu kulturních aktivit
 

Sport  a volný čas

Ještěrka o.s.
Nástrahy života o.s.
Právo a obhajoba zájmů
Amnesty International Česká republika
Fórum 50 %
Otevřená společnost o.p.s.
Poradna pro uprchlíky, o.s.
Taiwan Association for Corporate Social Responsibility
 

Životní prostředí

Arnika
NESEHNUTÍ Brno