NGO Market 2008

Tradiční veletrh neziskovek

Program


Veletrh

9.00 – 19.00, Richtrův dům, New York University in Prague Prezentace (NYU), Malé náměstí 1 - Prezentace neziskových organizací
Neziskové organizace v průběhu celého dne představí své aktivity široké veřejnosti prostřednictvím statických panelových prezentací. Celý den budou mít návštěvníci Veletrhu možnost získat informace o činnosti jednotlivých organizací přímo od jejich zástupců, informovat se o možnostech dobrovolnické spolupráce nebo jiné podpory neziskového sektoru. 
 

Doprovodný program Veletrhu

9.00 – 10.00 (a v průběhu všech přestávek), Kavárna v Richtrově domě, NYU - PowerPointové prezentace neziskových organizací
10.00 – 10.30, Kavárna v Richtrově domě, NYU - Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe ("CEE Trust") a jeho aktivity
11.00 – 12.30, Kavárna v Richtrově domě, NYU - Mají firmy odpovědnost za využívání dětské práce? 
Debata je spolupořádaná společností Člověk v tísni.
Patronem debaty jsou Taipei Economic and Cultural Office in Prague a British Embassy in Prague.
13.00 – 14.00, Kavárna v Richtrově domě, NYU - Fotbalem k rozvoji
Debata je spolupořádaná organizací INEX-SDA.
13.00 – 14.30, Polský institut, Malé náměstí 1 - Neziskovky a (ne)dostupnost právní pomoci v ČR
 14.30 – 16.00, kavárna v Richtrově domě, NYU - Lidé pro města, města pro lidi
14.45 – 16.15, Polský institut - Dámy v neziskovém sektoru
16.30 – 18.00, Kavárna v Richtrově domě, NYU - PR v neziskovém sektoru
16.30 – 18.00, Polský institut - Dialog s Čínou – hledání možných cest
18.15, Kavárna v Richtrově domě, NYU - Vyhodnocení ankety o nejlépe se prezentující se neziskovou organizaci
Partnerem sekcí „Dobročinnost a dobrovolnictví / Krizová a humanitární pomoc / Rozvoj“ je Taipei Economic and Cultural Office in Prague.
Partnerem sekce „Sociální služby a zdraví“ je společnost Česká rafinérská, a.s. 
Mediálním partnerem této sekce je časopis Nový prostor. 

Dobrovolnické centrum na Veletrhu 2008

14:00 – 15:00 Projekt Pět P
Koordinátorky z organizace Hestia seznámí zájemce s možností zapojit se do programu Pět P (Pomoc, Přátelství, Podpora, Péče a Prevence). Dobrovolníkem v tomto projektu, který pomáhá dětem ve věku 6-15 let, se může stát kdokoli starší 18 let. Jen musí mít čas a chuť strávit 3 hodiny týdně dobrovolnou prací. 

15:00 – 16:00 „Zeptejte se aktivních dobrovolníků, jaké to je…“
Jedinečná příležitost dozvědět se o dobrovolnictví z první ruky! Na vaše otázky budou odpovídat dobrovolníci, kteří se zúčastnili dlouhodobých i krátkodobých projektů v zahraničí. Setkat se můžete také s dobrovolníky, kteří se zapojují doma, v Čechách.

17:00 – 18:00 „ Jak dobrovolníky získat a jak o ně pečovat?“ 
Poradna pro neziskové organizace, které se chtějí dozvědět víc o tom, jak co nejlépe pečovat o své dobrovolníky. Radit pracovníkům neziskových organizací budou zástupci Národního dobrovolnického centra, organizace Hestia.