NGO Market 2008

The annual Non-profit Fair

Exhibiting Organizations


Social Services and Health 

Partner of this section is Česká rafinérská. Media partner of this section is Nový Prostor. 

Alfa Human Service, o.s.
Amelie o.s.
Aperio - Společnost pro zdravé rodičovství
APPN, o. s.
Art Language
Asistence o.s.
Bily kruh bezpečí
Centrum pro integraci cizinců
Diakonie Českobratrské církve evangelické
Duhová hvězda, občanské sdružení
Elpida plus, o.p.s
EPHATA o.s.
Farní charita Praha 1 - Nové Město
Fokus Praha, o.s.
FORMIKA,občanské sdružení
Green Doors, o.s.
Helppes - Centrum výcviku psů pro postižené o.s.
Charita Česká republika
Jahoda, občanské sdružení
Ježek a čížek o.s.
Klub ŽAP-ženy s nádorovým onemocněním, o.s.
LATA - Programy pro ohroženou mládež
Máme otevřeno?, o.s.
Nástrahy života, o.s.
o.s. Villa Vallila
Občanské sdružení LECCOS
Občanské sdružení Rodinné centrum Praha
ORFEUS o.s.
Partners Czech, o.p.s.
Pobočka Diakonie Církve bratrské v Praze 3 - Stacionář pro děti s kombinovaným postižením
Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s.
POHODA - společnost pro normální život lidí s postižením
Portus Praha, o.s.
Projekt Integrace o.p.s.
Rozmarýna obecně prospěšná společnost
Sdružení celiaků České republiky, o. s.
Sdružení Linka bezpečí
Sdružení na pomoc dětem s handicapy - Komunitní centrum Motýlek
Sdružení pro augmentativní a alternativní komunikaci (SAAK)
Sdružení pro komplexní péči při DMO - Středisko ucelené rehabilitace při DMO
Sdružení SOS dětských vesniček
SIMP, o.s.
Síť mateřských center
SMS - Sdružení Mladých sklerotiků
Společnost DUHA – Podporované zaměstnávání
STŘEP, o.s. - České centrum pro sanaci rodiny
Svaz tělesně postižených v České republice, o.s.
Taiwan International Health Association
TyfloCentrum Praha, o.p.s.
Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové
Občanské sdružení Rodinné centrum Praha

Education and Research

AFS Mezikulturní programy
Association for International Affairs
Barevný svět dětí, o.s.
Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
Institut for European Policy Europium
International Education and Resource Network
KONTAKT bB
META o.s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů
Nadace Brücke/Most
Nadace Forum 2000
Nadační fond obětem holocaustu
Občanské sdružení Sedm paprsků
Občanské združení Martin
První Inovační a Rozvojové Občanské Sdružení - organizační jednotka Valašské Meziříčí
REMEDIUM Praha
Respekt Institut, o.p.s.
SES, Sebe-Spolu
Solenice 34, o.s.
SPMP, Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s.
Společnost pro talent a nadání
Společnost přátel Afriky,o.s.
Studijní centrum BASIC, o.p.s.
YMCA - Živá rodina
Youth Education Club "Newline"
Společnost pro talent a nadání

Philatrophy and voluntary work

Partner of this section is Taipei Economic and Cultural Office in Prague. 

Duha, sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi
Servitus, o.s.
International Visegrad Fund
INEX-SDA
Informační centrum mladých
Vision Youth Action Taiwan

Crisis and Humanitarian Aid

Občanské Bělorusko
Český červený kříž oblastní spolek Praha 1
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
ADRA
ATMA DO
Taipei Overseas Peace Service

Development 

Člověk v tísni
Ekumenicka akademie Praha
Humanistické centrum Dialog, o.s.
MAS Říčansko o.p.s.
Nový Prostor, n. o.
Občanské sdružení CHECOMACOCO
Občanské sdružení Surya

Culture, Art and Communication

Centre for Central European Architecture
Česká komora tlumočníků znakového jazyka
Mezinárodní český klub
MOTUS o.s.
NO LABEL PROJECT, o. z.
o. s. Inventura
Open field, o.s.
Taneční aktuality o. s.
Unijazz, sdružení pro podporu kulturních aktivit

Sports and leisure time

Ještěrka o.s.
Nástrahy života o.s.
Právo a obhajoba zájmů
Amnesty International Česká republika
Fórum 50 %
Otevřená společnost o.p.s.
Poradna pro uprchlíky, o.s.
Taiwan Association for Corporate Social Responsibility

Environment

Arnika
NESEHNUTÍ Brno