Mobility and European Citizenship

Leden – květen 2011, Berlín, Německo; Londýn, Velká Británie; Praha, Česká republika; Krakov, Polsko

Cílem mezinárodního projektu „Mobility and European Citizenship“ bylo posílit debatu o mobilitě občanů v rámci Evropské unie a o evropském občanství. Projekt mapoval podoby a možnosti evropské mobility, zkoumal její důvody a důsledky i její vliv na rozvoj a vnímání evropského občanství. Projekt byl založen na výměně zkušeností účastníků ze čtyř evropských zemí a jeho výsledkem je přehled mezinárodně využívaných a úspěšných přístupů a metod v oblasti podpory mobility v rámci Evropské unie. Na realizaci projektu se podílely čtyři organizace: Nadace Forum 2000 z České republiky, Asha Foundation z Velké BritánieEuropean Intercultural Forum e.V. z Německa a Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji Mlodziezy STRIM z Polska.
 
V rámci projektu se v první polovině roku 2011 uskutečnilo několik aktivit. Ve dnech 12.–16. ledna 2011 se v Berlíně konala konference „Mobility and European Citizenship“, které se z každé ze čtyř zapojených zemí zúčastnilo deset zástupců neziskových organizací a účastníků evropských mobilitních programů. Na jaře projekt pokračoval studijními cestami účastníků do organizací všech zúčastněných zemí, kde proběhly kratší semináře a diskuse. Během cest měli účastníci možnost seznámit se s místní komunitou, diskutovat o zkušenostech s mobilitou a mobilitními programy a poznat současnou situaci v navštívených zemích.


Dokumenty a výstupy

Výstup konference

Leták