Paul Cliteur

Filozof a profesor na Jurisprudence University v Leidenu

Nizozemí

Paul Cliteur je filozof a profesor na Jurisprudence University v Leidenu, kde v letech 2002-2010 působil také jako děkan. Byl rovněž profesorem na University of Gent, Delft University a UC Hastings College of Law v San Fransiscu. V rámci své vědecké činnosti se zabývá teistickou etikou, filozofickou podstatou práva, základními svobodami a vztahem mezi právem a světonázorem. Je autorem řady publikací, naposledy vydal knihu The Fall and Rise of Blasphemy Law (společně s Tomem Harrenbergem) a The Secular Outlook.