Paul Cliteur

Filozof a profesor na Jurisprudence University v Leidenu

Nizozemí

Paul Cliteur je filozof a profesor práva na Univezitě v Leidenu , kde v letech 2002-2010 působil také jako děkan. Byl rovněž profesorem na Univerzitě v Gentu, Delftské univerzitě a na Hastingsově právnické fakultě Californské univerzity v San Franciscu. V rámci své vědecké činnosti se zabývá teistickou etikou, filozofickou podstatou práva, základními svobodami a vztahem mezi právem a světonázorem. Je autorem řady publikací, naposledy vydal knihu The Fall and Rise of Blasphemy Law (společně s Tomem Harrenbergem) a The Secular Outlook.