Yang Jianli

Představitel demokratické opozice

USA/Čína

Jianli Yang je přeživší masakru na náměstí Nebeského klidu a bývalý politický vězeň (2002-2007). Je vedoucí osobností čínského demokratického hnutí a členem Programové rady Nadace Forum 2000. Založil Citizen Power Initiatives for China a Foundation for China in the 21st Century, je zakladatelem a organizátorem Interethnic/Interfaith Leadership Conferences  a internetového časopisu Yibao. Je spoluautorem „Demokratické ústavy pro Čínu“ (1993) a podílel se na „Ženevské deklaraci svobody internetu“ (2010). Jako držitel mezinárodních ocenění, včetně Harvard Alumni Achievement Award a UN Watch Human Rights Award, byl Yang v roce 2009 vybrán jako jeden ze 100 největších čínských intelektuálů. Doktorát z matematiky získal na University of California, Berkeley a z oboru politické ekonomie na Harvard University.