Naděje a rizika na přelomu nového tisíciletí

1. konference Forum 2000

Dokumenty


Konferenční přehled

Tento dokument obsahuje záznam úvodního zasedání a všech konferenčních zasedání