Naděje a rizika na přelomu nového tisíciletí

1. konference Forum 2000