Zapomenuté oběti

Mezinárodní konference k situaci obětí zločinů/násilí z nenávisti a pomoci těmto obětem v České republice

22.–23. dubna 2010, Praha
 
Nadace Forum 2000 ve spolupráci s Nadací „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“, In IUSTITIA, o.s. a Kulturbüro Sachsen e.V. uspořádala dvoudenní mezinárodní konferenci „Zapomenuté oběti: Mezinárodní konference k situaci obětí zločinů/násilí z nenávisti a pomoci těmto obětem v České republice“, která se uskutečnila ve dnech 22.–23. dubna 2010 v Praze. Konference se věnovala násilí z nenávisti, které dnes představuje jednu z nejhorších a zároveň nejběžnějších forem porušování lidských práv v Evropě.
 
Účastníci konference se zabývali situací osob ohrožených násilím z nenávisti a obětí tohoto násilí. Věnovali se otázce, zda a do jaké míry je těmto lidem poskytována podpora a pomoc na vládní i nevládní úrovni. Součástí konference byla též prezentace výsledků výzkumného projektu „Zločiny z nenávisti – Zapomenuté oběti“, který v České republice díky finanční podpoře Nadace „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ provedly organizace Kulturbüro Sachsen e.V., In IUSTITIA, o.s., Tolerance a občanská společnost, o.s. a Romea, o.s.
 
Cílem konference, pořádané pod záštitou předsedy vlády České republiky Jana Fischera, bylo přispět k výměně zkušeností na téma efektivního a konzistentního přístupu k problematice  násilí z nenávisti a zvýšení informovanosti zainteresované veřejnosti, relevantních nevládních organizací, politiků a seriozních médií o situaci osob vystavených násilí z nenávisti a ohrožených tímto druhem násilí.
 
Organizátoři konference věří, že toto setkání posloužilo jako dobrý počátek k diskusi o politickém, právním a společenském kontextu v této oblasti. Konference navíc poskytla možnosti k navazování kontaktů jak mezi českými nevládními organizacemi, tak – díky účastníkům z Německa, Polska, Ruska, Slovenska a Ukrajiny – na mezinárodní úrovni.
 
Konference byla přístupná pouze pro zvané účastníky.


Fotogalerie


Dokumenty a výstupy

Sborník konference

Program konference

Shrnutí

Tisková zpráva