Výroční konference Česko-německého diskuzního fóra: 1989-2019: A CO DÁL?

2. listopadu 2019, Lipsko

Dne 2. listopadu 2019 pořádala Nadace Forum 2000 výroční konferenci Česko-německého diskuzního fóra nesoucí téma „1989-2019: A CO DÁL?“.

Diskuze hodnotily nejen očekávání a přísliby roku 1989, mluvilo se také o ekonomické transformaci a jejích dopadech na společnost, o vývoji demokracie po roce 1989 nebo o rozdílech v žebříčcích hodnot. Závěrečná diskuze se zabývala současným vývojem v Česku a Německu a otázkou, zda generační obměna přinesla nové ideály odlišně od roku 1989.

Konference se konala pod záštitou primátora města Lipska, Burkharda Junga.

Výroční konference je financovaná Česko-německým fondem budoucnosti. 


Program

Program v češtině

Program v němčině


Tisková zpráva

Tisková zpráva v češtině (5. listopadu 2019)

Tisková zpráva v němčině (5. listopadu 2019)


Fotogalerie