Výroční konference Česko-německého diskusního fóra: Evropská unie v době krize: příležitost nebo hrozba?


7. listopadu 2020, online

Dne 7. listopadu 2020 pořádala Nadace Forum 2000 ve spolupráci s Radou ČNDF online výroční konferenci Česko-německého diskusního fóra nesoucí téma „Evropská unie v době krize: příležitost nebo hrozba? (česká a německá perspektiva)“.

Diskuze se zabývaly nejenom aktuálním děním ovlivňujícím Evropu, komentovaly také současnou funkční spolupráci mezi Českem a Německem. Mluvilo se o hodnotách EU, které nás spojují, což jsou mezi jinými lidská práva a svobody, zásady právního státu nebo koncept demokracie. Bylo zdůrazněno, že evropské hodnoty solidarity a lidství si musíme připomínat a je nutné hodnoty nejen hlásat, ale i společně žít. Toho lze dosáhnout společným úsilím o celoživotní vzdělávání, podobně jako to propagoval český teolog a pedagog Jan Amos Komenský, od jehož úmrtí letos uplynulo 350 let.

Záznam konference je k dispozici na webu Česko-německého diskusního fóra (v češtině a němčině).

Výroční konference je financovaná Česko-německým fondem budoucnosti. 


Program

Program v češtině

Program v němčině


Tiskové zprávy

Tisková zpráva v češtině (11. listopadu 2020)

Tisková zpráva v němčině (11. listopadu 2020)

Tisková zpráva v češtině (5. listopadu 2020)

Tisková zpráva v němčině (5. listopadu 2020)


Fotogalerie