Výroční konference Česko-německého diskusního fóra: Energetická politika

 3. listopadu 2012, Ostrava

Dne 3. listopadu 2012 pořádala Nadace Forum 2000 výroční konferenci Česko-německého diskusního fóra na téma „Energetická politika“. Konferenci financoval Česko-německý fond budoucnosti s podporou statutárního města Ostrava.
 
Politici, experti na energetiku, ekonomii a ekologii i představitelé neziskových organizací z Německa a České republiky se během tří panelů zabývali vývojem v oblasti produkce a využití energie v obou zemích.

V první části účastníci konference představili koncepce české a německé energetiky, jejich východiska a cíle a kriticky vyhodnotili, jak k nim vlády obou zemí přistupují a jak je vzájemně koordinují. Tématem druhého panelu byly hodnoty a zájmy energetické politiky obou zemí a proces vzniku energetických koncepcí s ohledem na jednotlivé aktéry, horizonty energetického plánování, trh, nové technologie, volební cykly a mezinárodní kontext. V třetí části panelisté reflektovali sporné oblasti energetické politiky jadernou energii a rizika přetoků energie z obnovitelných zdrojů v Německu přes českou přenosovou soustavu v kontextu česko-německých vztahů a na pozadí aktuálního vývoje v Evropské unii.


Fotogalerie


Dokumenty a výstupy

Informační brožura

Tisková zpráva