Výroční konference Česko-německého diskusního fóra: „Opravdu si rozumíme? Polykrize a její řešení.“


11. listopadu 2023, Praha

Dne 11. listopadu 2023 se v Praze konala výroční konference Česko-německého diskusního fóra s tématem „Opravdu si rozumíme? Polykrize a její řešení“, která se věnovala otázkám komunikace mezi českou a německou společností a jak lze správnou komunikací překonávat problémy. Pozvané osobnosti z řad občanské společnosti, ekonomiky, vědy či politiky diskutovaly o výzvách a příležitostech pro středoevropskou spolupráci v době polykrize – o energetické politice, dopadech války na Ukrajině, přeshraniční spolupráci a jak lépe komunikovat a hledat efektivní řešení do budoucna.

Výroční konference je organizována Nadací Forum 2000 spolu s Europäische Akademie Berlin ve spolupráci s Radou Česko-německého diskusního fóra a Česko-německým fondem budoucnosti.


Fotogalerie


Video zdravice

Jan Lipavský, ministr zahraničních věcí ČR

Anna Lührmann, státní ministryně pro Evropu, ministerstvo zahraničních věcí, Německo


Program

Program v češtině

Program v němčině


Tiskové zprávy

Tisková zpráva v češtině

Tisková zpráva v němčině