Svoboda a její nepřátelé

14. listopadu 2009, Praha

V sobotu 14. listopadu 2009 od 10.00 do 15.30 se ve velké aule Filozofické fakulty Univerzity Karlovy uskutečnila debata k 20. výročí politických změn v Československu a pádu železné opony „Svoboda a její nepřátelé“.

Dvacáté výročí pádu železné opony nebylo jen příležitostí k sentimentálnímu vzpomínání, ale také k poctivé a náročné reflexi toho, co revoluce a vývoj od ní do současnosti znamenaly pro naše vnímání té hodnoty, o niž v revoluci šlo – svobody. Proto se projekt oslav výročí pádu železné opony „Už je to tady“ skládal nejen z vlastní slavnostní připomínky – ale i z debaty, která chtěla připomenout různé dimenze svobody a mnohost způsobů jejího ohrožování i hájení. K účasti na debatě byly pozvány světové i domácí osobnosti intelektuálního a veřejného života, jejichž aktivity s tématem svobody souvisejí – a mnohdy souvisely přímo s politickými změnami v Československu a pádem železné opony roku 1989.

Pracovním jazykem prvního kulatého stolu byla čeština a druhého angličtina.

Jen pro zvané.


Fotogalerie


Dokumenty a výstupy

Program

Shrnutí

Přepisy

Perspektiva lidské zkušenosti

Perspektiva střední Evropy

Role České republiky ve světě