Role a odpovědnost NATO po rozšíření

14. listopadu 2002, Praha

Pražský hrad

Nadace Forum 2000 a prezident republiky Václav Havel zahájili nový projekt Mosty přes globální propasti (Mosty), který navazuje na tradici konferencí Forum 2000, konaných v Praze v letech 1997 až 2001. Projekt Mosty si klade za cíl přivést k jednomu stolu zástupce odlišných, často konfliktních, názorových proudů, aby společně diskutovali aktuální globální témata.

Projekt byl zahájen 3.července 2002 na Pražském hradě diskusí předních představitelů světových náboženství. Hlavní letošní akcí Mostů bylo pak společné setkání vrcholných zástupců institucí globální ekonomiky a nadnárodních korporací na jedné straně jedné a jejich kritiků, kteří jsou respektovanými osobnostmi globální občanské společnosti, na straně druhé. Tato konference proběhla ve dnech 18. až 20. října 2002 v Obecním domě v Praze.

Diskuse o roli Severoatlantické aliance byla další akcí projektu Mosty přes globální propasti. V Míčovně Pražského hradu se sešli představitelé a zastánci NATO s kritiky této organizace. Setkání, které proběhlo v předvečer pražského summitu Aliance, bylo vhodnou příležitostí k otevření konstruktivní debaty o měnícím se poslání NATO v České republice.

Účastníci setkání se měli pokusit odpovědět na otázky typu: Jak se změnily cíle a poslání NATO po událostech 11. září? Při jakých okolnostech může NATO operovat mimo hranice svých členských států? Komu se NATO zodpovídá? Jaké jsou další scénáře rozšíření Severoatlantické aliance? Je NATO stále euroatlantickou organizací nebo se stává globální?


Fotogalerie


Dokumenty a výstupy

Přepis