Quo Vadis Europa?

15. května 2003, Praha

Vinárna Obecního domu v Praze, 15. května 2003, 9.00 - 13.30 hodin


V zemích střední a východní Evropy jsme svědky procesu, který často nazýváme „návratem do Evropy“. Většina občanů kandidátských zemí jej vnímá jako návrat tam, kam vlastně vždycky patřili. Rozšíření Evropské unie, které je ztělesněním těchto představ, zároveň znamená posílení demokracie a prohloubení evropských hodnot a tradic v těchto zemích.

Zaznívají i hlasy kritické: občanům se možnost ovlivňovat věci kolem sebe stále více vzdaluje. Další rozšiřování a postupující byrokratizace v Evropě tak údajně probíhá právě na úkor demokracie.

Jakou podobu má mít budoucí Evropa? Budeme žít v Evropě „bruselské“, nadnárodní, anebo v Evropě národních států? Bude Evropská ústava znamenat garanci občanských práv nebo především další omezení národní suverenity?

Evropa je významným globálním hráčem s velkým ekonomickým potenciálem. Platí ještě tvrzení, že Evropa je ekonomickým gigantem, ale politickým trpaslíkem?

Síla Evropy spočívá v její jednotě. Evropská unie posílená o řadu dalších států však bude mít zároveň větší tendence k vnitřním krizím a rozporům. Tradičně nejvýznamnějším partnerem a zároveň konkurentem Evropy jsou Spojené státy americké. Jaké jsou perspektivy Evropy v globalizovaném světě, ve vztahu k USA a ostatním globálním aktérům?

Účastníci diskusního setkání se pokusí odpovědět na tyto a další otázky a budou prezentovat různé vize dalšího směřování Evropy a jejích perspektiv.

Diskuse se zúčastní poradce Evropské komise Graham Avery, filosof Václav Bělohradský, velvyslanec Evropské komise v ČR Ramiro Cibrian, bývalý ministr zahraničí Slovenské republiky Pavol Demeš, prezident Václav Havel, politolog Jacques Rupnik, britský sociolog Larry Siedentopa další. Setkání bude moderovat publicista Jan Urban.

Setkání se koná v rámci projektu Forum 2000: Mosty pres globální propasti ve spolupráci s partnery Nadace Forum 2000:


Fotogalerie


Dokumenty a výstupy

Přepis