Voda na Blízkém východě 2008


Voda na Blízkém východě v roce 2008 uspořádala dvě panelové diskuse v rámci 12. výroční konference Forum 2000. Panely se zaměřily na vztah mezi vodními zdroji a náboženstvím a na roli soukromých investic ve velkých vodních projektech.


Voda a náboženství: Jaká je spirituální hodnota vody?

Voda je jedním z nejdůležitějších přírodních zdrojů. Navíc, voda je neoddiskutovatelně nejdůležitějším zdrojem, který dalece předhání tzv. strategické zdroje jako ropu a zemní plyn. Otázka „Jaká je hodnota vody?“ je v poslední době zodpovídána z ekonomického, socio-ekonomického a bezpečnostního hlediska. Můžeme si však, během analyzování problematiky vodních zdrojů, dovolit opomenout prodiskutovat spirituální hodnotu, která je vodě připisována ve všech světových náboženstvích? Samozřejmě, že ne. Zejména pokud se jedná o problematiku vodních zdrojů v regionu tak nábožensky a spirituálně významném, jako je Blízký východ.


Voda a investice: Soukromé investice a zabezpečení dodávek vodních zdrojů

Se zvyšujícím se zájmem soukromého sektoru a jeho investicím na rozvíjejících se trzích se zvyšuje i potřeba zabezpečení dodávek vodních zdrojů. Soukromý sektor se setkává se velkými riziky, týkajících se zejména zajištění spolehlivých dodávek vodních zdrojů o potřebném objemu a kvalitě (některá průmyslová odvětví, jako potravinářství, vyžadují vysokou kvalitu pitné vody), ztrát vodních zdrojů na zásobovací trase a nespokojenost lokálních obyvatel, kterým jsou vodní zdroje odepírány. Každé z těchto rizik, pokud by zůstalo neřešeno, by znamenalo ztrátu investovaných prostředků. Místní vlády by mohly například zastavit dodávky vody průmyslovým subjektům v zájmu uspokojení základních lidských potřeb. (společnosti jako Coca-Cola a Pepsi Co. již podobná opatření zažily v Indii). Se zvyšováním zájmu občanské společnosti o vodní projekty, environmentální rizika a uspokojení základního práva na vodu, soukromý sektor by, více než kdy jindy, měl dávat pozor na problematiku, kterou s sebou přináší zabezpečení dodávek vodních zdrojů.


Minulé ročníky

2010
Voda na Blízkém východě 2010
10. října 2010 - 12. října 2010
2009
Voda na Blízkém východě 2009
21. září 2009 - 22. září 2009
2007
Voda na Blízkém východě 2007
08. října 2007 - 09. října 2007
2006
Voda na Blízkém východě 2006
09. října 2006 - 10. října 2006
2005
Voda na Blízkém východě 2005
10. září 2005 - 11. září 2005