Přednáška Jeho Svatosti dalajlamy

Laskavost a vzájemná úcta v dnešní společnosti

Sobota 14. září 2013, 13.30–15.30
Tipsport arena, Praha


 V sobotu 14. září 2013 se v Tipsport areně, Praha uskutečnila veřejná přednáška nejvyššího duchovního představitele Tibetu Jeho Svatosti dalajlamy s názvem „Laskavost a vzájemná úcta v dnešní společnosti“.
 
Přednáška se uskutečnila v angličtině a byla konsekutivně tlumočena do češtiny. Výtěžek z prodeje vstupenek byl po úhradě provozních nákladů použit na organizaci konference Forum 2000 v roce 2014 a na podporu škol v Tibetu prostřednictvím občanských sdružení M.O.S.T. a Brontosaurus.
 


Partneři


Shrnutí

Potleskem vstoje uvítaly v sobotu odpoledne Jeho Svatost dalajlamu tisíce návštěvníků, kteří si přišli vyslechnout přednášku tibetského duchovního vůdce s názvem „Laskavost a vzájemná úcta v dnešní společnosti“. Osmasedmdesátiletý dalajlama obecenstvo pozdravil jako své „drahé bratry a sestry“ a zavzpomínal na svou první návštěvu Prahy na pozvání zesnulého prezidentaVáclava Havla – jehož odkaz inspiroval téma nadcházející konference Forum 2000 (15.–18. září). Připomněl, že i ve funkci hlavy státu zůstal bývalý disident „pokorným“ člověkem.
 
Jeho Svatost dalajlama vyznamenal Václava Havla v roce 2004 cenou Světlo pravdy za mimořádný přínos porozumění údělu Tibetu. Oba vůdcové se během let opakovaně setkávali. „Naše přátelství spočívá v tom, že jsme lidé. Nezakládá se na moci,“ řekl dalajlama, když se naposledy setkal s Václavem Havlem týden před jeho smrtí v prosinci 2011, krátce po konferenci Forum 2000.
 
Cílem letošní konference Forum 2000 je lépe porozumět tomu, co je nezbytné při přechodu od autoritářského zřízení k demokracii, a příčinám zastavení či obrácení těchto procesů. Dalajlama se zmínil o zápasech probíhajících ve světě. Kubánskému lidu vzkázal (jako odpověď na otázku z publika), že si „musí zachovat pevného ducha, naději, odhodlání a v některých případech možná i trochu více trpělivosti“ – a jako příklad uvedl Československo. Především však hovořil o tom, že pro větší blaho lidstva je třeba starat se o víc než jen o vlastní potřeby.
 
„Nikdy jsem sám sebe nepovažoval za někoho výjimečného – to je nesmysl, jsem zrovna jako vy!“ řekl laureát Nobelovy ceny publiku a upozornil, že „sebestředný postoj je pravým opakem laskavosti“, člověka připraví o vnitřní klid, v konečném důsledku vede k rozkolům ve společnosti a je prvotní příčinou násilí vůči ostatním a válek mezi národy.
 
„Jsme společenští tvorové – to nemůže nikdo popřít – jsme jeden národ. Stejně jako jsou společenští tvorové ptáci, savci i mravenci a včely … a přežití jednotlivce závisí na ostatních,“ řekl dalajlama. Dále uvedl, že lidé musejí pracovat společně, aby se vypořádali s problémy jako globální oteplování a rostoucí chudoba ve světě. „Musíme nyní o celém lidstvu uvažovat jako o jediném celku. Potřebujeme vědomí jednoty. Člověk potřebuje vědomí společenství, pocit sounáležitosti.“
 
Tibetský duchovní vůdce, který je celosvětově považován za morální a náboženskou autoritu, rovněž vyslovil přání, aby moderní sekulární školství zahrnovalo i „mravní nauku“ respektující rovnost všech náboženství. „Pokud by se příští generaci dostalo takového vzdělání, existuje podle mě větší naděje, že se dočkáme laskavější společnosti,“ řekl dalajlama.
 
Výtěžek z tohoto vystoupení bude použit k úhradě nákladů na pořádání konference Forum 2000 v příštím roce a na podporu škol v Tibetu prostřednictvím občanských sdružení M.O.S.T. a Hnutí Brontosaurus.


Videozáznam