Pražský kulatý stůl Česko-německého diskusního fóra

*deutsche Version folgt unten*

Společné cesty pro Českou republiku a Německo v krizi na Ukrajině


středa, 29. 6. 2016, 15.00-16.30 hod.
Goethe-Institut Praha, Masarykovo nábřeží 32


Ukrajina se nachází v křehké fázi transformace. Zatímco konflikt se separatisty na východě Ukrajiny zůstává nevyřešený, v zemi se odehrává proces rozsáhlých reforem. Cílem ukrajinských snah je při tom přibližování se k Evropské unii. Zároveň čelí země velkým výzvám. Pro stabilnější situaci na Ukrajině je nezbytná konkurenceschopná ekonomika, spolehlivé státoprávní struktury a silná občanská společnost. Jak může Evropská unie tento proces reforem podpořit? Jak mohou Česká republika a Německo jako partneři v Evropské unii společně přispět?

Česko-německé diskusní fórum touto akcí navazuje na diskuze o Rusku a Ukrajině. Rada Česko-německého diskusního fóra debatuje se zástupci z řad politiky, ekonomie a vědy o společných výzvách pro Českou republiku a Německo na pozadí jejich partnerství v Evropské unii.

Moderátor
Libor Rouček, spolupředseda Rady, Česko-německé diskusní fórum

Diskutující
Jevhen Hlibovitskij, zakladatel, pro.mova, Kyjev
Rostislav Valvoda, ředitel, Prague Civil Society Centre
Gert Weisskirchen, bývalý Člen Německého spolkového sněmu 

Akce je koncipována a organizována Nadací Forum 2000 a Česko-německým fondem budoucnosti. Konference bude simultánně tlumočena (čeština-němčina-angličtina). V návaznosti na diskusi si dovolujeme zvát na malou recepci.


Prager Diskussionsrunde des Deutsch-Tschechischen Gesprächsforums


Gemeinsame Wege für Tschechien und Deutschland in der Ukraine-Krise


Mittwoch, 29. Juni 2016, 15.00-16.30 Uhr
Goethe-Institut Prag, Masarykovo nábřeží 32


Die Ukraine befindet sich in einer fragilen Übergangsphase. Während der Konflikt mit den Separatisten im Osten des Landes ungelöst bleibt, hat ein umfassender Reformprozess eingesetzt. Erklärtes Ziel der ukrainischen Eliten ist dabei eine Annäherung an die EU. Gleichzeitig aber bestehen große Herausforderungen: Für eine nachhaltige Stabilisierung der Ukraine braucht es eine wettbewerbsfähige Wirtschaft, verlässliche rechtsstaatliche Strukturen und eine starke Zivilgesellschaft. Wie kann die EU diesen Reformprozess unterstützen? Was können Tschechien und Deutschland als Partner in der EU hier gemeinsam leisten?

Das Deutsch-Tschechische Gesprächsforum setzt mit der Prager Diskussionsrunde seine Gespräche zu Russland und zur Ukraine fort. Der Beirat des Deutsch-Tschechischen Gesprächsforums diskutiert dabei mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft gemeinsame Herausforderungen für Tschechien und Deutschland vor dem Hintergrund ihrer Partnerschaft in der EU.


Moderation
Libor Rouček, Ko-Vorsitzender, Beirat des Deutsch-Tschechischen Gesprächsforums

Podium
Yevhen Hlibovytsky, Gründer, pro.mova, Kiew 
Rostislav Valvoda, Direktor, Prague Civil Society Centre
Gert Weisskirchen, ehemaliges Mitglied des Deutschen Bundestages 


Die Veranstaltung wird von der Stiftung Forum 2000 und vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds konzipiert sowie organisiert. Die Konferenz wird simultan gedolmetscht (Deutsch-Englisch-Tschechisch). Im Anschluss an die Diskussion laden wir zu einem kleinen Empfang.