Zapojení mládeže je pro demokracii zásadní #Forum2000online

03. června 2021

Toto video bylo připraveno v rámci projektu Mezinárodní koalice pro demokratickou obnovu a její Mládežnické pracovní skupiny, která se zabývá rolí mladých aktivních lidí v podpoře demokracie a lidských práv. 

"Řekla bych, že jediné možné dlouhotrvající a udržitelné změny nastanou, když budou mladí lidé nebo lidé obecně vytvářet komunity." 

Jelena Milutinović je vedoucí rozvoje Iniciativy mládeže za lidská práva se sídlem v Srbsku. Jako zkušená pedagožka v oblasti lidských práv, která se věnuje podpoře občanské společnosti, se také účastní jedné z iniciativ Fora 2000 - Mezinárodní koalice pro demokratickou obnovu. V rozhovoru tento týden paní Milutinović hovoří o důležitosti zapojení mládeže při formování demokratické budoucnosti Srbska i dalších východoevropských zemí. Rozhovor nabízí pohled na problémy, kterým čelí mladší generace, ale také načrtává způsoby, jak tyto problémy překonat.

"Buďte vytrvalí. Samozřejmě nebudete moci vždy dělat všechno, co jste chtěli, ale něco podobného by mohlo být stejně uspokojivé jako věc, kterou jste původně chtěli udělat," radí Jelena Milutinović, 

Rozhovor byl nahráván 26. května 2021 a vedl jej Hasler Iglesias, lídr mládežnického hnutí Voluntad Popular a koordinátor Mládežnické pracovní skupiny projektu Mezinárodní koalice pro demokratickou obnovu z Venezuely. 

#Forum2000online 


MANIFEST MLÁDEŽNICKÉ PRACOVNÍ SKUPINY  

 1. Jsme mladí lídři z celého světa, kteří se zajímají o svobodu a lidská práva a věříme, že demokracie je nejlepší nástroj, který může lidi posouvat vpřed v otázce kvality života a osobní realizace. 
 2. Znepokojuje nás rozšiřování moci a vlivu autoritářských režimů a současné oslabování demokratických systémů zevnitř. 
 3. V rámci Mezinárodní koalice pro demokratickou obnovu jsme odhodláni měnit intelektuální a kulturní prostředí pomocí vedení zásadového, uvědomělého a odhodlaného střetu idejí; obrany demokracie před jejími kritiky; práce na posílení veřejných institucí a občanských sdružení; vytváření přesvědčivých argumentů podporujících liberální demokracii, které mohou udávat směr veřejné diskuse (...); boje proti autoritářským odpůrcům demokracie; a demonstrací solidarity s odvážnými lidmi, kteří bojují za demokratické svobody (The Prague Appeal, 2017). 
 4. Řídíme se hodnotami jako svoboda, rovnost, spravedlnost, integrita, inkluze, respekt a solidarita. 
 5. Jako mladí lídři se snažíme působit jako katalyzátor podporující spolupráci mezi mládeží a nejvyššími činiteli s cílem posílit demokratické hodnoty na národní i globální úrovni. Za tímto účelem se zavazujeme:  
 • Vytvořit důkazní základnu o stavu globální demokracie a jejich dopadech na mladé lidi. 
 • Sledovat a přinášet iniciativy mladých lidí usilujících o změnu převládajícího paradigmatu z autoritářství k demokratičtějším modelům. 
 • Zesilovat hlas mladých lidí s cílem podpořit demokratizaci na národní a globální úrovni a chránit jejich základní lidská práva. 

Signatáři: 

 • Hasler Iglesias, Venezuela 
 • Jelena Milutinović, Srbsko 
 • Niroshini Nugawela, Srí Lanka
 • Mariasophia Falcone, Itálie 
 • Sascha Hannig, Chile 
 • Andrej Nosov, Srbsko 
 • Tania López Lizca, Kolumbie 
 • Igor Merheim-Eyre, Slovensko 
 • Camila López Badra, Argentina 
 • Abdalaziz Younis Aljarba, Irák 
 • Nineb Lamassu, Irák
 • Victoria Ramírez, Ekvádor
 • Alina Aflecailor, Rumunsko
 • Memory Kadau, Zimbabwe

Pokud se ztotožňujete s našimi cíli a hodnotami a chtěli byste se stát součástí pracovní skupiny, podepište manifest zde.​

Mezinárodní koalice pro demokratickou obnovu (ICDR) je celosvětovou iniciativou skupiny intelektuálů, aktivistů a politiků, kteří se vymezují proti rozšiřování vlivu autoritářských režimů a snaží se předcházet oslabování demokratických režimů zevnitř. Koalice usiluje o upevnění základních principů demokracie, bojuje proti jejím autoritářským oponentům a vyjadřuje solidaritu statečným lidem, kteří vedou zápas o svobodu v nedemokratických zemích po celém světě.