Výzva k rovnosti pohlaví

10. prosince 2020

Dnes, na Den lidských práv, končí šestnáctidenní kampaň aktivismu proti násilí na základě pohlaví. V uplynulých šestnácti dnech jsme se snažili získat podporu pro Výzvu k rovnosti pohlaví, která byla iniciována Mezinárodní koalicí pro demokratickou obnovu a její pracovní skupinou zabývající se ženami, demokracií, lidskými právy a bezpečností.
 
Zveme všechny jednotlivce (a jejich organizace), aby se k této výzvě přihlásili. Podpisem se zavazujete, že vždy budete hledat způsoby k prosazení rovnosti pohlaví ve veřejných diskusích organizovaných v rámci vaší organizace a taktéž na mezinárodních setkáních, kde bude ženám poskytnut stejný prostor jako mužům. Váš podpis rovněž symbolizuje závazek k propagaci rovnosti pohlaví a podporu ukončení násilí, jež se zakládá na pohlaví a nerovnostech. Vnímáme takový příslib jako jeden ze základních pilířů na cestě k rovnosti pohlaví. 
 
Pokud byste chtěli podpořit výzvu svým podpisem a/nebo jménem organizace, napište na email dominika.vondrackova@forum2000.cz and/or veronika.skoupa@forum2000.cz.
 
Celý text výzvy a podpisovatele můžete najít zde (anglicky).

#equalityforum2000 #changetheratioicdr #16days #16days2020 #orangetheworld
#fundrespondpreventcollect