The 5 Big Ideas

29. listopadu 2019

Stávající změna globálního uspořádání představuje pro demokratické státy velkou výzvu, se kterou se musí vyrovnat. Zároveň to pro ně ale může být příležitost pro kreativní a liberální přístup k demokracii.“

Diskuse na 23. ročníku konference Forum 2000 „Jak obnovit naděje roku 1989“ byly podnětné. Z mnoha témat, která byla v rámci říjnového setkání debatována, jsme identifikovali 5 hlavních oblastí, v nichž panovala obecná shoda jak při diagnóze problémů, tak i v nástinu možných řešení. Na základě tohoto shrnutí jsme vytvořili dokument „The 5 Big Ideas“:

  1. Jsme oddaní odkazu roku 1989.
  2. Svět se mění a demokratické státy se s tím musí vypořádat.
  3. Globální aliance demokratických států je nezbytná.
  4. Nové technologie představují příležitosti, ale také vážnou hrozbu pro demokracii.
  5. Klimatická změna a environmentální výzvy vyžadují spolupráci na globální úrovni.

 „Demokracie znamená neustálý boj, demokracie musí být dobývána, demokracie musí být bráněna a demokracie musí být budována každý den.“

Maia Sandu, bývalá premiérka, Moldavsko

Celý dokument s detailně rozepsanými body a citacemi naleznete zde.