Pět studentských esejí o konferenci Forum 2000

07. prosince 2021

Studenti European Politics and Society - Václav Havel Joint Master Programme napsali eseje na klíčová témata 25. konference Forum 2000 s názvem What Now? Building Back Democratically. Hodnotící komise vybrala
5 nejlepších prací ze 46. Všechna témata se zaměřují na obnovu společnosti na demokratických základech po pandemii COVID-19 a zabývají se výzvami, kterým čelí demokracie v současnosti.

Democracy from the Bottom Up

Greta Scott

What now? Building Back Democratically After COVID-19.
A Response to the Forum 2000 Conference

Marte van der Graaf

Autocratic techno-challenge
and civil liberties in the cyberspace

Miras Tolepbergen

What Now? Building Back Democratically

Tamar Tkemaladze

Women Rights and Democratic Backsliding

Vivien Keenleyside