Parlamentní výzva k celosvětové demokratické obnově

10. prosince 2018

K příležitosti dne lidských práv členové parlamentů po celém světě představují výzvu pro zákonodárce, která vybízí k ochraně demokratických hodnot a podpoře lidských práv.

V květnu 2018, na devátém globálním shromáždění World Movement for Democracy v Dakaru, Senegalu, se shromáždila pracovní skupina členů parlamentů z celého světa, aby prodiskutovala snahu podporovat demokracii a lidská práva. Doporučením, které vzešlo z pracovní skupiny, je podpisová výzva k celosvětové demokratické obnově pro zákonodárce, kteří se zavazují k prosazování demokratických principů a lidských práv na půdě parlamentů.

Je nám potěšením, že tato globální výzva byla spuštěna ve spolupráci a za podpory Nadace Forum 2000 a Mezinárodní koalice pro demokratickou obnovu.