NGO Market na United Islands of Prague

23. června 2021

Už v sobotu 26. června 2021, 10:30 – 11:30, bude NGO Market na United Islands! Srdečně Vás zveme na debatu s názvem „A komu tím prospějete? Poslání občanské společnosti a role neziskových organizací.“, která se uskuteční na Kampě v Praze. Se zajímavými hosty se blíže podíváme na současný stav občanské společnosti v ČR, její roli a význam.

Václav Havel ve svém novoročním projevu roku 1994 uvedl „Moderní demokratický stát se nemůže skládat - zjednodušeně řečeno - jen ze státní správy, politických stran a soukromých podniků. Musí otevírat občanům pestrý vějíř možností, jak se angažovat nejen soukromě, ale i veřejně, jak rozvíjet nejrůznější typy občanského soužití, solidarity a účasti. Ve vrstevnaté občanské společnosti hrají svou nezastupitelnou roli samozřejmě nejen samosprávné orgány a neziskové organizace, ale i církve, odbory, nejrůznější občanská sdružení, spolky a kluby.“ Občanská společnost je tedy zásadním nástrojem komunikace, řešení problémů a deeskalace napětí uvnitř společnosti.

Jaká je současná situace a stav občanské společnosti 21. století? Kdo ji tvoří a co pro její rozvoj a podporu konkrétně dělají? Jakou roli zaujímají samotné neziskové organizace? Co neziskové organizace skutečně řeší, kde pomáhají, komu, jak, a především proč? Měli bychom se chtít více zapojovat do činnosti neziskových organizací a do podpory rozvoje občanské společnosti? Co nám to zpětně přináší? Jaký je jejich vztah k dalším představitelům občanské společnosti - doplňují se? Vede jejich činnost k udržitelnosti naší společnosti? Jakou roli má každý z nás?

Řečníci:

  • Ondřej Koutský, koordinátor, Takoví jsme - Festival svobody
  • Zdeněk Mihalco, ředitel, Nadace VIA
  • Barbora Trojak, tisková mluvčí, Junák – český skaut

Moderátorka

  • Hana Čepová, členka správní rady, AVPO I spoluzakladatelka, Právě teď.

Datum: sobota 26.6. 2021

Čas: 10.30 - 11.30

Místo: Kampa, Praha (Český rozhlas Vltava Stage)

Mapa festivalu: https://www.unitedislands.cz/mapa-festivalu/