María Corina Machado #Forum2000online

26. listopadu 2020

„96 % Venezuelské populace žije v chudobě s příjmem nižším než 5 dolarů na měsíc. Chudoba je jednou z hlavních příčin největší migrace obyvatel v historii Latinské Ameriky – ze země uprchlo již na 6 milionů lidí.“

Venezuelská politička María Corina Machado byla dalším hostem série rozhovorů #Forum2000online Chatu. Machado se bohužel nemohla připojit k naší říjnové konferenci, a to z důvodu výpadku elektřiny v zemi. Podle jejích slov jsou takovéto situace pro Venezuelany běžnou součástí života.

Venezuelské parlamentní volby jsou naplánovány na 6. prosince 2020, nicméně tamní opozice i mezinárodní společenství se shodují, že volby za stávajících podmínek nelze považovat za spravedlivé a svobodné. Svět musí pochopit, že Venezuela je kriminálním konglomerátem, který se za užití příjmů z kriminální činnosti vymezuje proti západním hodnotám a liberálním demokraciím, říká Machado.

„Bezpochyby potřebujeme podporu demokratických režimů a vlád z celého světa. Tragédie, která se odehrává ve Venezuele, už neskýtá žádný prostor pro netečnost, ignoranci a naivitu. Spoléháme se na vás.“

Rozhovor byl natočen 21. října 2020. 

#Forum2000online