Koalice vyzývá Evropský parlament, aby do dohody o investicích s Čínou byly zahrnuty závazky v oblasti lidských práv

25. ledna 2021

Na začátku ledna 2021 došlo v Hongkongu k hromadnému zatčení představitelů opozice na základě zákona o národní bezpečnosti. Představitelé opozice byli obviněni z organizování nebo účasti na neformálních primárkách v červenci roku 2020. Kromě snah zničit svobodnou společnost v Hongkongu Čínská lidová republika systematicky porušuje lidská práva v Sin-ťiangu, neustále zastrašuje Tchaj-wan a pronásleduje kritiky komunistické strany.

I přes to Evropská unie s Čínou uzavřela Komplexní dohodu o investicích (CAI), aniž by byly stanoveny jakékoli závazky v oblasti lidských práv a ukončení nucených prací. Koalice proto vyzývá Evropský parlament, aby dohodu bez zahrnutí těchto podmínek neratifikoval.

„Ratifikací této dohody s autoritářskou zemí v jejím současném znění by EU podkopala své vlastní hodnoty. Takové rozhodnutí by rovněž bylo v rozporu s jejím deklarovaným zájmem o obnovení úzké spolupráce se Spojenými státy,“ uvádí výzva podepsaná více než 90 světově uznávanými mysliteli včetně Garryho Kasparova, Francise Fukuyamy či Any Gomes.

Koalice považuje za nutné zaujmout koordinovaný transatlantický postoj k Číně, který bude založen na respektu k pravidlům mezinárodního řádu, zásadách lidských práv a volného trhu. Jenom takový postoj může sloužit jako pevný základ pro širší mnohostrannou koalici liberálních demokracií po celém světě.

Mezinárodní koalice pro demokratickou obnovu (“Koalice”), projekt Nadace Forum 2000, je celosvětovou iniciativou skupiny intelektuálů, aktivistů a politiků, kteří se vymezují proti rozšiřování vlivu autoritářských režimů a snaží se předcházet oslabování demokratických režimů zevnitř. Koalice usiluje o upevnění základních principů demokracie, bojuje proti jejím autoritářským oponentům a vyjadřuje solidaritu statečným lidem, kteří vedou zápas o svobodu v nedemokratických zemích po celém světě.