Iveta Radičová: Nová členka Mezinárodního poradního výboru

27. února 2020

S potěšením vítáme Ivetu Radičovou do Mezinárodního poradního výboru Fora 2000, v jehož rámci se nedávno připojila k osobnostem, jakými jsou Jeho Svatost dalajlama, Adam Michnik, Ivan M. Havel a další. Iveta Radičová sdílí stejné hodnoty, jaké za svého života prosazoval a ztělesňoval Václav Havel, a proto jsme opravdu poctěni, že právě ona přispěje k naplňování jeho odkazu.

Iveta Radičová je profesorkou na Bratislavské mezinárodní škole liberálních studií, děkankou Fakulty masmédií na Paneurópskej vysokej škole a členkou Programové rady Nadace Forum 2000. Zastávala funkci předsedkyně vlády Slovenské republiky a ministryně obrany. Předtím byla poslankyní Národní rady Slovenské republiky a ministryní práce, sociálních věcí a rodiny. V roce 1992 založila neziskové Centrum pro analýzu sociální politiky, v jehož čele stála až do svého jmenování ředitelkou Sociologického ústavu Slovenské akademie věd v roce 2005. Doktorát ze sociologie získala na Univerzitě Komenského v Bratislavě.