Forum 2000 Conference Highlights

15. října 2020

Děkujeme všem, kteří sledovali naši vůbec první virtuální konferenci Forum 2000. Uplynulé tři dny byly plné rozmanitých a dynamických diskuzí, které nás přiměli zamyslet se společně nad aktuálními globálními výzvami. Doufáme, že jste si online diskuze užili stejně tak jako my! Pokud jste náš letošní program promeškali, můžete to snadno dohnat na našem YouTube, kde najdete záznamy všech tří konferenčních dní

Včerejší řečníci upozornili na význam a důležitost solidarity v dnešním rychle se měnícím světě – ostatně jak naznačuje již samotný název konference. Zároveň je podle nich potřeba klást důraz na univerzální hodnoty, které nás spojují, je čas spolupracovat, projevit empatii a posílit demokracii na lokální úrovni. Podívejte se sami na sestřih hlavních myšlenek ze třetího dne, během kterého vystoupili například bývalá ministryně zahraničních věcí Madeleine Albrightová, ekonom Jeffrey Sachs, nositelka Nobelovy ceny míru Shirin Ebadi nebo turecko-německý novinář Can Dündar.